Okres wypowiedzenia - czy wlicza się umowę-zlecenie?

• Autor: Dorota Kriger

Podczas studiów, przez całe 5 lat, pracowałem u obecnego pracodawcy na podstawie umowy-zlecenia. Po zakończeniu studiów podpisałem umowę na czas nieokreślony. W ten sposób przepracowałem jeszcze 1,5 roku. Teraz niestety muszę zakończyć pracę dla tej firmy, prawdopodobnie za porozumieniem stron. Czy mam prawo domagać się 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia? Z firmą byłem de facto związany 7 lat.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Okres wypowiedzenia - czy wlicza się umowę-zlecenie?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Mimo że na okres wypowiedzenia wpływ ma całkowity czas zatrudnienia u danego pracodawcy, to w zatrudnieniu nie uwzględnia się umów cywilnoprawnych, takich jak umowa-zlecenie czy umowa o dzieło. Regulacje tych umów znajdują się w Kodeksie cywilnym, i tylko w niewielkim stopniu zastosowanie do nich mają przepisy Kodeksu pracy.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p. okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Zobacz też: Przerwanie stażu z powodu zatrudnienia

Czy umowa zlecenie jest wliczana w czas zatrudnienia i wpływa na uprawnienia pracownicze?

„Zatrudnienie” w Kodeksie pracy oznacza wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, gdyż zgodnie z art. 2 K.p. pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie właśnie tych umów. Stąd też nie stosuje się do osoby, z którą podpisano umowę-zlecenie, określenia „pracownik”, tylko „zleceniobiorca”.

Umowa-zlecenie, zgodnie z powyższym, nie jest wliczana w czas zatrudnienia ani nie wpływa na uprawnienia pracownicze. Oznacza to, że w Pana przypadku okres wypowiedzenia będzie wynosił 1 miesiąc, niezależnie od tego, że jest Pan związany z zakładem pracy od 7 lat.

Przeczytaj też: Sekretarz gminy zatrudniony jest na podstawie

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »