Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy pracodawca jest obowiązany do wypłaty dodatku wyrównawczego?

Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 2021-11-05 • Aktualizacja: 2021-11-05

Pracuję u jednego pracodawcy 37 lat, jest to praca biurowa. Do osiągnięcia wieku emerytalnego pozostały mi dwa lata. Rok temu, kiedy już byłam w okresie ochronnym, wprowadzono „Regulamin wynagradzania”. Ogólny trend w instytucji jest na obniżanie wynagrodzeń pracownikom. Czy podczas ochrony przedemerytalnej pracodawca może zmienić mi warunki pracy i płacy? Czy w tej sytuacji przysługiwałby mi dodatek wyrównawczy?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Kiedy pracodawca jest obowiązany do wypłaty dodatku wyrównawczego?

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy pracownikowi w okresie ochrony przedemerytalnej

Generalną zasadą jest, iż pracodawca na ma prawa wypowiadać warunków pracy i płacy pracownikom znajdującym się w okresie ochrony przedemerytalnej. Nie dotyczy to jednakże tych pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników, bowiem ci, działając na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (czyli podczas zwolnień grupowych), mają prawo dokonać wypowiedzenia warunków pracy i płacy pracownikom, którym brakują nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Wówczas jednak tacy pracodawcy mają obowiązek wypłacić chronionym pracownikom dodatek wyrównawczy, jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy spowoduje obniżenie ich wynagrodzenia. Dodatek ten pracodawca ma obowiązek wypłacać do końca okresu, w którym pracownik korzystałby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy.

Nadto pracodawca może obniżyć wynagrodzenie pracownikowi w okresie ochrony przedemerytalnej, gdy wprowadza nowe zasady wynagradzania dotyczące ogółu pracowników u niego zatrudnionych lub danej grupy pracowników, do której należy pracownik chroniony. Jeśli pracownik nie przyjmie zaproponowanych mu, nowych (mniej korzystnych) warunków pracy lub płacy, jego dotychczasowa umowa ulegnie rozwiązaniu. Nie należy się wówczas dodatek wyrównawczy.

Warunki przyznania pracownikowi chronionemu dodatku wyrównawczego

Dodatek wyrównawczy przysługuje zatem tylko wówczas, gdy obniżenie wynagrodzenia ma miejsce na skutek zastosowania tzw. zwolnień grupowych lub indywidualnych. Niezależnie od rodzaju zwolnienia grupa pracowników wskazana w art. 5 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników jest bezwzględnie chroniona przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Można natomiast takim pracownikom wypowiedzieć warunki płacy i pracy. Do takiej grupy należą m.in. pracownicy w okresie ochrony przedemerytalnej. Jeżeli takie wypowiedzenie zmieniające będzie skutkowało obniżeniem wynagrodzenia, to wówczas tylko przez cały okres ochronny pracownikom przysługuje dodatek wyrównawczy.

W pozostałych przypadkach obniżania wynagrodzenia pracownikom chronionym nie przysługuje dodatek wyrównawczy.

Z opisu sytuacji wynika, że Pani pracodawca obniża wynagrodzenie regulaminem wszystkim lub danej grupie pracowników. Ma ku temu prawo, nawet wobec pracowników objętych ochroną i nie jest obowiązany do wypłaty dodatku wyrównawczego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »