Rozliczenie finansowe nadgodzin i urlopu po złożeniu wypowiedzenia

Obecnie jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. W dniu 27 października 2022 r. złożyłam wypowiedzenie z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę następuje z dniem 31 stycznia 2023 r.). Obecnie mam 80 nadgodzin oraz 17 dni urlopu. Ponadto przysługują mi 3 dni urlopu za styczeń 2023 r. Sugestie w firmie brzmią, że powinnam odebrać nadgodziny, a następnie wykorzystać urlop. Jednak wiem, że nadgodzin przybędzie do końca roku. Przyznam, że wolałabym, aby pracodawca zapłacił mi za nadgodziny, ponieważ była to praca męcząca i po ustalonych 8 godzinach. Planuję wykorzystać urlop w styczniu 2023 r. Jak prawnie wygląda kwestia rozliczenia finansowego nadgodzin i urlopu? Czy powinna być zachowana jakaś kolejność? Czy nadgodziny mogą przejść na następny rok?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Rozliczenie finansowe nadgodzin i urlopu po złożeniu wypowiedzenia

Praca w godzinach nadliczbowych

Co do zasady Kodeks pracy (w skrócie K.p.) przewiduje dodatek za godziny nadliczbowe w wysokości określonej w art. 1511 § 1. Zgodnie z tym przepisem „za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

1) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

a. w nocy,

b. w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

c. w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;

2) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1”.

Nadto wskazuję, że możliwym jest udzielenie czasu wolnego za nadgodziny, ale wyłącznie w sytuacjach opisanych w art. 1512 K.p.:

„§ 1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

§ 2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

§ 3. W przypadkach określonych w § 1 i 2 pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych”.

Zatem, jeżeli nie wnioskowała Pani o udzielenie czasu wolnego w zamian za nadgodziny, pracodawca może udzielić czasu wolnego wyłącznie w przypadku opisanym w § 2 ww. przepisu.

Rozliczenie godzin nadliczbowych

Co do zasady nadgodziny dobowe rozlicza się po zakończeniu każdego miesiąca pracy, natomiast przekroczenia średniotygodniowe można ustalić dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego. W zależności od przyjętego u Pani w zakładzie pracy okresu rozliczeniowego może zaistnieć sytuacja, że nadgodziny przejdą na następny rok.

Jeśli chodzi o urlop wypoczynkowy, to zgodnie z art. 1671 K.p. „w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia (niezależnie od tego, która ze stron stosunku pracy wypowiada umowę), pracodawca ma więc możliwość zobowiązania pracownika do wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia”.

Dopiero, jeżeli pracodawca nie udzieli urlopu wraz z zakończeniem stosunku pracy, zobowiązany jest wypłacić pracownikowi ekwiwalent za urlop. Nie ma natomiast określonej kolejności, czy przed urlopem wykorzysta Pani nadgodziny, czy też odwrotnie, jeżeli zostaną spełnione pozostałe warunki wynikające z przepisów prawa pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »