Brak zapłaty za pracę załatwioną przez pośrednika

• Autor: Wioletta Dyl

Chciałabym otrzymać informację, czy odzyskam zapłatę za pracę, którą wykonywałam w Niemczech od 12 do 25 lutego (za około 800–900 euro), ale nie otrzymałam pisemnej umowy o pracę. Biuro pośrednictwa pracy z Polski, pośrednicząc w uzyskaniu pracy, zapewniało mnie, że jest to firma sprawdzona i na miejscu dostanę umowę. Niestety, po upływie dwóch tygodni pracy nadal nie otrzymałam umowy, na dodatek musiałam wrócić do kraju z powodu pogorszenia zdrowia taty. Przed wyjazdem do Polski miałam spotkanie z pracodawcą, w obecności innych pracowników, na którym to spotkaniu zapewniano mnie, że pieniądze zostaną wysłane na moje konto, które wcześniej zostało podane. Niestety, do dnia dzisiejszego nie otrzymałam pieniędzy pomimo moich wielokrotnych kontaktów z pracodawcą i pośrednikiem pracy, którzy zapewniali mnie, że pieniądze zostaną wysłane. Chciałabym też się dowiedzieć, czy pośrednik pracy ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację, ponieważ osoba ta uważa, że nie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Brak zapłaty za pracę załatwioną przez pośrednika

Kwestie funkcjonowania pośrednictwa pracy reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 i 1622).

Agencje zatrudnienia – pośrednik pracy

Agencje zatrudnienia podlegają rejestracji. Marszałek województwa właściwy dla siedziby agencji zatrudnienia prowadzi rejestr, który jest jawny i może być prowadzony w formie elektronicznej. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zamierzającego prowadzić działalność pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, pośrednictwa zawodowego i pracy tymczasowej.

Brak zapłaty za pracę a odpowiedzialność pośrednika

Zadaniem agencji pośrednictwa pracy jest pośredniczenie w zawarciu umowy o pracę, której stronami są pracownik i pracodawca. W żadnym razie agencja nie jest uprawniona do wyręczania w tej kwestii pracodawcy, ona jest tylko pośrednikiem. Jedynie więc w wyniku działań agencji pośrednictwa dochodzi do zawarcia umowy między pracownikiem a pracodawcą. Jeżeli jedna ze stron tej umowy ( czyli pracownik albo pracodawca) nie dochowa jej warunków, wówczas roszczenia w tym przedmiocie powinny być kierowane do strony która naruszyła postanowienia umowy. Co oznacza, że adresatem Pani roszczeń nie może być agencja pośrednictwa, ponieważ nie ona jest stroną umowy.

Jedynie w sytuacji udowodnienia przez Panią, że agencja pośrednictwa w jakiś sposób przyczyniła się do powstania Pani szkody, to wówczas można byłoby dochodzić od agencji odszkodowania na zasadach ogólnych (na podstawie kodeksu cywilnego). Należałoby się zatem zastanowić, czy to nie agencja winna była dopilnować zawarcia umowy pisemnej między Panią a pracodawcą zagranicznym. Proszę uważnie przeczytać Pani umowę z agencją, do czego się ona w niej zobowiązuje, tylko bowiem na tej podstawie można mieć roszczenie o brak zawarcia umowy.

Nie zmienia to faktu, że za brak niedochowania warunków umowy o pracę przez pracodawcę agencja pośrednictwa nie odpowiada.

Wezwanie do zapłaty za wykonaną pracę

Zatem w pierwszym rzędzie winna Pani wystosować pisemne upomnienie wzywające do zapłaty do pracodawcy. Pismo takie powinno zawierać informację o wysokości zaległej sumy oraz datę – kiedy pracodawca ma Pani wypłacić pieniądze. Stosownie będzie podać datę na przykład tydzień po wysłaniu listu. Często zbiorowe układy pracy (niem. Tarifverträge) określają terminy dotyczące takich pism; jeżeli nie wystosuje Pani swojego upomnienia w określonym terminie, może się zdarzyć, że należne pieniądze Pani straci. Często termin taki wynosi 3 miesiące. Kto nie ma tego zapisu w swojej umowie i nie ma podanych określonych punktów związanych z płacą, powinien taki list napisać od razu. Najlepiej wysłać upomnienie listem poleconym, aby mieć dowód, że pracodawca list ten otrzymał.

Zgodnie z Arbeitsgerichtsgesetz (niem. ustawa o sądach pracy) pozew o zapłatę przeciwko byłemu pracodawcy można złożyć do protokołu w sądzie; w każdym sądzie pracy jest tzw. Antragstelle, czyli pokój, w którym pracownik sądu przyjmuje ustny pozew i go protokołuje. Sąd doręcza później ten zaprotokołowany pozew pracodawcy i wyznacza rozprawę. Można, oczywiście, także samemu napisać prosty pozew, podając okres, za który wynagrodzenie nie zostało wypłacone, i wyliczyć zaległe wynagrodzenie. Niestety powołuje się Pani na ustną umowę, co nie działa na Pani korzyść, ale świadkiem iż do umowy doszło jest agencja pośrednictwa.

Wcześniejsze rozwiązanie umowy załatwionej przez pośrednika

Jest jeszcze inny aspekt sprawy, wspomina Pani, że umowa była na dłużej niż dwa tygodnie. Ale Pani zrezygnowała z uwagi na stan swojego taty. Proszę pamiętać, że zarówno pracodawca polski, jak i niemiecki nie tylko ma prawo rozwiązać umowę z pracownikiem, który porzucił pracę, ale zgodnie z Kodeksem może domagać się od pracownika odszkodowania za zerwanie umowy bez okresu wypowiedzenia. Kodeks pracy chroni nie tylko pracownika, ale czasami też zabezpiecza interesy pracodawcy. Nie wiem, czy w tym wypadku nie będzie odszkodowania za poniesione straty wyliczone przez pracodawcę (zgodnie z okresem wypowiedzenia ), czego Pani nie życzę. Ale na korzyść Pani działa fakt, że nie podpisano umowy.

Tak czy inaczej – proszę zacząć od wysłania upomnienia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »