Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uzp, regulaminy i przekształcenia organizacyjne

Strona: 1


Dofinansowania z ZFŚS a wpisanie dochodów małżonka

Dofinansowania z ZFŚS a wpisanie dochodów małżonka

Mam pytanie związane z ZFŚS. Mój małżonek przyniósł mi wniosek na przyznanie dofinansowania do wypoczynku w jego zakładzie pracy. We wniosku muszę wpisać swoje wszystkie dochody. Na to ja nie wyrażam zgody ze względów prywatnych, a także ze względu na RODO....

Powiadomienie pracowników warunkiem prawidłowego przejęcia przez nowego pracodawcę

Sprzedaję biuro rachunkowe pewnej spółce z o.o. Zatrudniam pracowników i postanowiliśmy o przejęciu ich przez spółkę na dotychczasowych warunkach. Czy mogę tego dokonać na podstawie art. 23 Kodeksu pracy? Jak prawidłowo dokonać przejęcia pracowników?

Co z pracownikiem ochrony, gdy pracodawca zatrudni firmę ochroniarską?

Jestem pracownikiem ochrony w pewnej firmie. Zakład pracy nie likwiduje stanowiska pracy, lecz zatrudnia zewnętrzną firmę ochroniarską. Pracownikom oferują przejście na inne stanowiska, natomiast mnie zakład pracy zaproponował przejście do tej firmy ochroniarskiej na nowych...

Problem z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych

W regulaminach Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych dwóch instytucji zapisano, że osobami mającymi prawo do korzystania z Funduszu są: „emeryci i renciści – byli pracownicy, którym bezpośrednio po rozwiązaniu umowy o pracę przyznano prawo do...

Wypowiedzenie układu zbiorowego pracy

Wypowiedzenie układu zbiorowego pracy

W jaki sposób i co należy zrobić, aby wypowiedzieć układ zbiorowy pracy? Czy trzeba zawiadomić okręgowego inspektora pracy?

Brak nagrody na kilka miesięcy przed odejściem na emeryturę

Brak nagrody na kilka miesięcy przed odejściem na emeryturę

Z dniem 08.07.2013 r. mój pracodawca w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym zmienił ZUZP. W części dotyczącej wypłaty nagród jubileuszowych zostały zmienione na mniej korzystne zasady naliczania nagród jubileuszowych oraz zmieniono okres zaliczania stażu pracy, tzn. nowy...

Pozbawienie dodatku funkcyjnego

Pozbawienie dodatku funkcyjnego

Znajduję się już w okresie ochrony przedemerytalnej. Pracodawca wręczył mi porozumienie zmieniające, w którym pozbawia mnie dodatku funkcyjnego z powodu zmiany stanowiska podczas reorganizacji w firmie. Gdy powiedziałam, że nie zgadzam się na zmniejszenie...

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Kilka miesięcy temu sprzedałem zorganizowaną część przedsiębiorstwa wraz z zatrudnionym pracownikiem. Nowy pracodawca zawarł z pracownikiem porozumienie, na którego mocy ten został na swoim stanowisku i dostał nawet wyższą pensję. Nowy właściciel nie chce jednak...

Przeniesienie w inne miejsce pracy oddalone od dotychczasowego

Jestem od 7 lat zatrudniona w sklepie. Pojawiło się ryzyko zamknięcia placówki i przeniesienia mnie w inne miejsce pracy znacznie oddalono od dotychczasowego. Co się stanie, jeśli nie przyjmę takiej propozycji pracodawcy?

Zmiana struktury organizacyjnej spółdzielni i wypowiedzenie zmieniające

Kilka lat temu zostałam powołana na członka zarządu przez radę nadzorczą spółdzielni (otrzymałam umowę na czas nieokreślony). Dwa miesiące temu odwołano mnie z członka, a umowę zmieniono – stanowisko, etat i wypłata uległy zmianie. Podpisałam tę umowę....

Łączenie stanowisk w ramach projektu unijnego

Od września będę pełnić funkcję koordynatora edukacyjnego projektu unijnego (szczegóły w załączniku). Mam kontrolować pracę nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów naszej szkoły. Jednocześnie dyrektor zaproponował mi podpisanie umowy-zlecenia na...

Zgoda na ograniczenie zatrudnienia

Nauczyciel zatrudniony z mianowania w dniu 16 maja wyraził pisemną zgodę na ograniczenie zatrudnienia . Trzy dni później skierował do dyrektora szkoły pismo, w którym wycofał tę zgodę. Co powinien w takiej sytuacji zrobić dyrektor?  

Ustne oddelegowanie pracownika

Ustne oddelegowanie pracownika

Czy pracodawca może ustnie oddelegować pracownika do innej pracy (do innego oddziału tej samej placówki, na takie samo stanowisko)? Czy w takiej sytuacji nie wymaga się zgody pracownika?  

Obowiązek utworzenia rady pracowniczej

Obowiązek utworzenia rady pracowniczej

Obecnie zatrudniamy 49 pracowników, wkrótce dojdzie 50 pracownik. Czy od tego momentu wystąpi obowiązek powołania rady pracowniczej? A może stan zatrudnienia należy wyliczyć ze średniej z ostatnich 6 miesięcy? W tym drugim przypadku zatrudnienie wynosi mniej niż 50 osób.

Przejęcie części firmy przez nowego pracodawcę ? Czy pracownicy zostaną zwolnieni?

Przejęcie części firmy przez nowego pracodawcę ? Czy pracownicy zostaną zwolnieni?

Pracuję w firmie, gdzie planuje się wydzielenie logistyki (odstąpienie) firmie zewnętrznej, prawdopodobnie razem z obecnymi pracownikami. Czy my, jako pracownicy, dostaniemy wypowiedzenie z pracy od obecnego pracodawcy plus odprawę i nastąpi przejęcie przez nową firmę? Czy może w...

Koniec układu zbiorowego pracy

W dniu 1 lipca br. przestał obowiązywać układ zbiorowy pracy. Było w nim zapisane m.in. dodatkowe wynagrodzenie za pracę w soboty, niedziele i święta. Wysokość dodatku z tego tytułu wynosiła średnio 250 zł. W zaproponowanym regulaminie wynagradzania pracodawca pomija tę kwestię...

Układ zbiorowy pracy i przejęcie pracowników

Układ zbiorowy pracy i przejęcie pracowników

Organ założycielski postanowił wyodrębnić ze struktury podległego sobie podmiotu - samodzielną jednostkę organizacyjną. Generalnie pracownicy związani z wykonywaniem pracy (stale i od dłuższego czasu) na terenie tej jednostki mają przejść do nowo powstałego zakładu pracy na...

Regulamin wynagradzania bez wyszczególnionych stawek

Regulamin wynagradzania bez wyszczególnionych stawek

Inspektor PIP podczas ostatniej kontroli stwierdził, że w regulaminie wynagradzania nie ma ujętych stawek wynagrodzenia dla poszczególnych stanowisk (np. kierownik – stawka 2000zł brutto itp.). Inny inspektor natomiast twierdzi, że takie wyszczególnianie stawek dla poszczególnych...

Od kiedy pracodawca musi wpłacać na ZFŚS?

Od kiedy pracodawca musi wpłacać na ZFŚS?

Czy pracodawca może podjąć decyzję, że od 01/06 zaczyna w firmie funkcjonować Zakładowy Funfusz Świadczeń Socjalnych? A jeśli tak to od kiedy należy zacząć wpłaty na odrębny rachunek - od 1 stycznia czy 1 czerwca (i czy już od 1 czerwca może z nich korzystać)?

Informowanie PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) o zmianach w regulaminie pracy

Z dniem 1 stycznia br. zostały naniesione poprawki do zakładowego Regulaminu Pracy, po zatwierdzeniu ich przez 2 działające organizacje związkowe (w tym jedna górnicza, opierająca się bezpodstawnie na układzie zbiorowym Zakładu Górniczego, z którego przepisami nie mamy nic...

Skutki przejęcia przez nowego pracodawcę

Skutki przejęcia przez nowego pracodawcę

W zakładzie w którym pracuję 15 lat ze stażem 24 letnim zostaje wprowadzony nowy plan restrukturyzacyjny, przekształcamy się w nową spółkę. Zmiany zmierzają w kierunku radykalnego obniżenia kosztów, zwłaszcza ograniczenia wynagrodzeń w oparciu o art. 23 Kodeksu pracy. Obecnie...

Likwidacja oddziału

Likwidacja oddziału

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej zostanie zlikwidowany Oddział Pocztowo - Celny w moim przedsiębiorstwie. Pracodawca (w osobie kierownika) ustnie zaproponował zmianę stanowiska pracy pracownikom (4 osoby) wymagając jednocześnie złożenia pisemnej prośby o...

Strona: 1


Strona: 1


Uchylenie regulaminu wynagradzania – część 2

W artykule omówiono kwestie dotyczące możliwości uchylenia regulaminu wynagradzania w przypadku obniżenia liczby zatrudnionych pracowników poniżej 20.

Uchylenie regulaminu wynagradzania – część 1

W artykule omówiono kwestie dotyczące możliwości uchylenia regulaminu wynagradzania w związku z obniżeniem liczby zatrudnionych pracowników poniżej 20.

Regulamin wynagradzania

W artykule omówione podstawowe zagadnienia dotyczące tworzenia regulaminu wynagradzania.

Regulamin pracy

W artykule omówione podstawowe zagadnienia dotyczące tworzenia regulaminu pracy.

Przejęcie zakładu pracy przez innego pracodawcę

W artykule omówiono podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przejęciem części lub całości zakładu pracy przez nowego pracodawcę, zwracając uwagę na istotne zmiany dokonane w ramach ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy.


Strona: 1

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawne odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »