Kategoria: Inne

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa o dzieło na zorganizowanie eventu reklamowego

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-03-07

Czy mogę zawrzeć umowę o dzieło z osobą fizyczną na przygotowanie i zorganizowanie eventu reklamowego na terenie centrum handlowego? Jakie konkretnie zapisy powinna zawierać, aby spełniała warunki umowy o dzieło?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Tak, może Pani zawrzeć umowę z osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Umowa o dzieło nie jest bowiem umową zawieraną z profesjonalistą jak np. umowa agencyjna. Tak więc nie ma w tym względzie żadnych przeszkód do zawarcia umowy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Natomiast jeżeli chodzi o to, co należy zawrzeć w umowie, aby była ona uznana za umowę o dzieło, to wyjaśniam, że jej przedmiotem winien być określony rezultat, osiągnięcie tego rezultatu, nie zaś staranne działanie osoby przygotowującej wydarzenie. Zgodnie bowiem z treścią art. 627 Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Ważne jest zatem wskazanie w umowie, że przyjmujący zamówienie (tak nazywa się tego kto dzieło wykonywa) jest zobowiązany do zorganizowania określonego wydarzenia okolicznościowego, wg opracowanej przez siebie koncepcji, która tylko podlegać będzie akceptacji zamawiającego. Warto zastrzec, że plan eventu będzie odpowiadał Pani wytycznym określonym przed dniem zawarcia umowy czy np. w załączeniu do umowy, chodzi o to, żeby podkreślić, że dzieło jest dostosowane do Pani konkretnej potrzeby.

Jeżeli jest konieczność zawarcia umów z kimś, należy to scedować na przyjmującego zamówienie, jeżeli konieczność reklamy – również. Przedmiot umowy powinien być w miarę szczegółowo opisany i ważne, aby wynikało wyraźnie, że przyjmujący zamówienie jest odpowiedzialny za jej zorganizowanie i poprawny przebieg.

Idąc tym tokiem rozumowania, w zależności od tego, jaki to rodzaj imprezy, jeżeli trzeba jakoś zaaranżować powierzchnię w budynku centrum, należy wyraźnie wskazać, że prace montażowe, aranżacyjne itp. leżą po stronie przyjmującego zamówienie, ewentualnie, że Pani ma dostarczyć materiały – ale to, kto dostarcza materiały, nie jest ważne w kontekście oceny charakteru umowy. Należy też zastrzec, że przyjmujący zamówienie odpowiada w pełni za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas trwania imprezy. Co więcej, przyjmujący zamówienie odpowiada wobec Pani za wady dzieła. Nadto, że organizacja imprezy odbywać się będzie w oparciu o ewentualne uzgodnienia, których zapewnienie leży w całości po stronie przyjmującego zamówienie.

Należałoby też zastrzec Pani prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy np.  przyjmujący zamówienie będzie się opóźniał z rozpoczęciem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym (jest to charakterystyczny zapis dla umowy o dzieło).

Uważam, że bardzo dobrym zapisem byłoby powtórzenie w umowie treści art. 636 Kodeksu cywilnego w brzmieniu „jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie”.

Są to charakterystyczne zapisy dla umów o dzieło, proszę jednak mieć na uwadze, że ZUS zawsze ma prawo do oceny umowy i czasem dokonuje własnych interpretacji umów uważając, że umowa o dzieło jest tylko umową z nazwy, a w rezultacie jest to umowa zlecenie np. co kwalifikuje ją do składkowania. W każdym razie wszystkie proponowane przeze mnie wyżej postanowienia umowy są typowymi dla tej właśnie umowy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »