Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak sprostować świadectwo pracy po latach?

Michał Kowalski • Opublikowane: 2019-02-08

Czy nieistniejący zakład pracy, Telekomunikacja, którą, jak wiadomo, przejęło ORANGE, może wystawić sprostowane świadectwo pracy za lata 1992-2000? Jest różnica w legitymacji ubezpieczeniowej – mąż pracował na stanowisku telemontera, a w świadectwie pracy ma – wartownik, co za tym idzie – nie napisano, że jest to praca w szczególnych warunkach. Jak sprostować świadectwo pracy po latach?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety w opisanym przypadku nie istnieje możliwość skutecznego ubiegania się o sprostowanie świadectwa pracy. Pracownik ma bowiem prawo do złożenia wniosku o sprostowanie w terminie 7 dni od dnia wydania świadectwa pracy (art. 97 § 21 Kodeksu pracy). Po upływie tego terminu pracodawca może pozostawić wniosek bez rozpoznania, nie podając żadnego uzasadnienia dla odmowy. Teoretycznie może Pani złożyć wniosek o sprostowanie świadectwa pracy do następcy prawnego pracodawcy, niemniej jednak szanse na uwzględnienie wniosku są niewielkie.

W kontekście ubiegania się o emeryturę za pracę w szczególnych warunkach istnieje jednak inne rozwiązanie. Otóż w razie wydania decyzji odmownej przez ZUS można złożyć odwołanie do sądu ubezpieczeń społecznych. W toku postępowania sąd może przeprowadzić dowód z zeznań świadków, którzy potwierdzą, na jakim stanowisku praca była rzeczywiście wykonywana (np. współpracownicy, przełożeni). Wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków należy zgłosić już w odwołaniu od decyzji ZUS, wskazując imię, nazwisko i adres korespondencyjny świadka, a także okoliczności, których mają dotyczyć zeznania.

Treść świadectwa pracy, w tym wskazanie stanowiska pracy, nie wiąże sądu ubezpieczeń społecznych. Świadectwo pracy stanowi tzw. dokument prywatny i dowodzi jedynie, że osoba, która je podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w danych dokumencie. W konsekwencji treść tych świadectw podlega kontroli sądu, m.in. co do prawidłowości użytej przez pracodawcę nazwy stanowiska (tak wyrok SN z dnia 05.10.2011 r. II UK 43/11, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 16.01.2013 r. III AUa 667/12, wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23.01.2013 r. III AUa 637/12, wyrok SN z dnia 16.06.2009 r. I UK 24/09, wyrok SN z dnia 09.04.2009 r. I UK 316/08). Kontrola ta powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów. Należy bowiem mieć na względzie, że w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych nie obowiązują ograniczenia dowodowe charakterystyczne dla postępowania przed organem rentowym, a ponadto zgodnie z art. 473 Kodeksu postępowania cywilnego – w kontekście dowodu z dokumentu nie stosuje się przepisów ograniczających dopuszczalność dowodu ze świadków i z przesłuchania stron. Innymi słowy za pomocą zeznań świadków można podważyć treść świadectwa pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Świadectwo pracy bez pieczątek

Świadectwo pracy bez pieczątek

Dostałam świadectwo pracy bez pieczątek: ani firmowej, ani imiennej pracodawcy. Urząd pracy wymaga takich pieczątek. Czy są jakieś przepisy, które regulują...

Miejsce zamieszkania a miejsce świadczenia pracy

Miejsce zamieszkania a miejsce świadczenia pracy

Czy mogę odliczać koszty uzyskania przychodu z racji zamieszkiwania w innej miejscowości niż miejsce pracy? Dokładnie chodzi o to, że kod pocztowy mojej...

Zmniejszenie liczby oddziałów w szkole

Jestem dyplomowanym nauczycielem zatrudnionym przez mianowanie. Dzisiaj zaproponowano mi obniżenie godzin z powodu zmniejszenia liczby oddziałów...

 

Urlop wychowawczy na trzecie dziecko

Mam pytanie dotyczące maksymalnej długości urlopu wychowawczego. Sprawa dotyczy naszej pracownicy. Wnosi o udzielenie urlopu wychowawczego na trzecie...

 

Czy mogę pobierać zasiłek dla bezrobotnych mając rentę z ZUS?

Po przepracowaniu około 10 lat w zakładzie pracy chronionej otrzymałem 3-miesięczne wypowiedzenie. Mam rentę z ZUS z tytułu częściowej...

 

Podjęcie pracy na urlopie wychowawczym u innego pracodawcy

Podjęcie pracy na urlopie wychowawczym u innego pracodawcy

Jestem na urlopie rodzicielskim i pracuję u tego samego pracodawcy, ale mam możliwość podjąć pracę u innego pracodawcy (na umowę na...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »