Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szkolenie w weekend a dodatkowe wynagrodzenie lub dni wolne za czas szkolenia

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-11-25

Zostałam skierowana na 4-dniowe szkolenie poza miejscem pracy, przy czym 2 dni szkolenia przypadają na 2 dni weekendu (sobotę i niedzielę), a więc – w moim przypadku – czas wolny od pracy (pracuję od poniedziałku do piątku). Czy za dni szkolenia wolne od pracy należy mi się jakieś dodatkowe wynagrodzenie lub dodatkowe dni wolne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety sprawa szkoleń, które odbywają się w czasie wolnym od pracy, jest na tyle niejednoznaczna, że trudno udzielić wiążącej odpowiedzi. Przepisy bowiem nie precyzują, czy czas szkoleń w dniach wolnych od pracy, a także czas podróży, jaki pracownik musi spędzić na dotarcie na miejsce szkolenia i powrót, podlegają wliczeniu do czasu pracy.

Zgodnie z art. 128 § 1 K.p. czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czas szkolenia nie jest więc czasem pracy, gdyż w tym czasie pracownik nie pozostaje do dyspozycji pracodawcy i nie wykonuje pracy.

W związku z powyższym można uznać, że pracodawca nie ma obowiązku udzielić pracownikowi dni wolnych w zamian za czas szkolenia, który przypadał w sobotę i niedzielę od pracy, a także nie musi wypłacać dodatkowego wynagrodzenia. Wielu pracodawców podziela tę opinię ze względu na jej korzystny dla nich wymiar ekonomiczny.

Można też spotkać wśród praktyków opinię, że za czas szkoleń specjalistycznych, poświęconych zagadnieniom bezpośrednio związanym z wykonywaną pracą pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie, a czas takiego szkolenia winien być traktowany jako czas pracy.

Na różnorodność opinii wpływ ma m.in. to, czy występuje bezpośredni związek pomiędzy tematyką szkolenia a wykonywaną przez pracownika pracą.

Także zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy szkolenie powinno być wliczone do czasu pracy, gdy pracownik musi uczestniczyć w szkoleniach, bo zobowiązał go do tego pracodawca poleceniem służbowym. Zgodnie z art. 100 § 1 K.p. pracownik powinien bowiem stosować się do poleceń przełożonych, jeśli dotyczą one pracy.

Można więc wyjść z założenia, że skoro szkolenia są niezbędne do dalszego wykonywania pracy, to w sytuacji, gdy nie jest możliwe zrealizowanie szkoleń w czasie pracy pracownika i pracownik musi poświęcić swój prywatny czas na ich odbycie, pracodawca powinien pracownika wynagrodzić za poświęcony czas, zapewniając mu czas wolny. Jeśli jednak szkolenie jest ogólne i nie ma bezpośredniego związku z wykonywaną przez pracownika pracą, pracodawca nie jest zobowiązany do udzielenia czasu wolnego ani zapłaty wynagrodzenia za czas szkolenia.

Brak jednoznacznych przepisów sprawia, że rzeczywiście kwestia oddania dni wolnych za udział w szkoleniu jest sprawą do uzgodnienia między pracodawcą i pracownikiem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »