Ochrona pracownika po operacji przebywającego na zwolnieniu powyżej 182 dni

Jestem osobą zatrudnioną na umowie o pracę na czas nieokreślony. Z powodu operacji jestem aktualnie na zwolnieniu i pobieram zasiłek chorobowy. Po 182 dniach wiem, że jeszcze nie wrócę do pracy i będę wnioskować o zasiłek rehabilitacyjny. Czytałam, że w okresie 3 miesięcy na tym zasiłku jest możliwość zwolnienia pracownika. Proszę o odpowiedź, jak wygląda to w przypadku moim, gdy do emerytury zostały mi 2 lata? Wiem, że jest jakiś okres ochronny, czy w moim przypadku chroni mnie to przed ewentualnym zwolnieniem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Ochrona pracownika po operacji przebywającego na zwolnieniu powyżej 182 dni

Rozwiązanie umowy z pracownikiem po operacji

Niestety upływ okresu 182 dni zasiłku chorobowego i 3 miesięcy zasiłku rehabilitacyjnego daje pracodawcy prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Niestety nie obowiązuje tu okres ochronny przed emeryturą.

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Okres ochronny z Kodeksu pracy

W doktrynie wskazuje się, że stosownie do art. 41 1 § 1 ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę pracownikowi w okresie przedemerytalnym zostaje wyłączona w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (wyr. SN z 15.3.2001 r., sygn. akt I PKN 447/00). Artykuł 39 nie znajdzie także zastosowania do pracowników zatrudnionych na podstawie powołania, w stosunku do których odrębną regulację w omawianym zakresie przewiduje art. 72 § 2 i 3. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę wynikający z art. 39 nie dotyczy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy i pobierającego jednocześnie emeryturę. Przepis ten obejmuje bowiem ochroną tylko takie osoby, które będąc w zaawansowanym wieku, nie mają jeszcze prawa do emerytury. Cel, jakiemu służy tego typu ochrona, nie występuje więc w przypadku osób pobierających już emeryturę, z uwagi na fakt, iż nie zachodzi wówczas potrzeba zapewnienia ochrony ich stosunku pracy, aż do osiągnięcia wymaganego wieku i uzyskania prawa do emerytury (por. uchw. SN z 11.6.1991 r., sygn. akt I PZP 19/91).

Podobnie przedstawia się sytuacja pracownika, który, co prawda, nabył prawo do emerytury, lecz świadczenia tego nie pobiera, gdyż zostało ono zawieszone z uwagi na kontynuowanie przez niego zatrudnienia (por. wyr. SN z 16.2.2017 r., sygn. akt II PK 375/15, L.). Zakaz z art. 39 nie chroni również pracownika, który uzyskał prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (art. 40).

Wypowiedzenie umowy o pracę

Pracodawca będzie mógł zatem wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który uzyskał decyzję o przyznaniu renty w okresie przedemerytalnym (patrz: Kodeks pracy. Komentarz, red. dr hab. K. W., 2019 r., wydanie 28). Pracodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące lub gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;

Dodatkowo pracodawca może zwolnić pracownika bez wypowiedzenia w razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy z innych przyczyn niż wskazane powyżej. Pod warunkiem, że trwa ona dłużej niż 1 miesiąc.

Niestety, ale jeśli nie uzyska Pani zdolności do pracy w ww. okresie – pracodawca może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »