Zmiana treści świadectwa pracy - dopisanie warunków szczególnych

Pracownik zwrócił się do zakładu pracy (SPZOZ) z wnioskiem o zmianę treści świadectw pracy wydanych w poprzednich latach. Chce, aby dodać do nich informację, że w okresie zatrudnienia wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na stanowisku lekarz stomatolog. Zakład pracy nie odprowadzał za tego pracownika składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Czy na podstawie obowiązujących przepisów należy skorygować świadectwa pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Zmiana treści świadectwa pracy - dopisanie warunków szczególnych

Informacja o pracy w szczególnych warunkach

Na wstępie wskazuję, że praca o szczególnym charakterze świadczona po 2008 r. jest uwzględniana przez ZUS na podstawie danych wykazywanych w zgłoszeniach ZUS ZSWA. Również okres wykonywania takiej pracy po 31 grudnia 2011 r. jest potwierdzany przez ZUS na podstawie danych zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dostarczeniu wypełnionego formularza ZUS ZSWA w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez pracownika wniosku o emeryturę pomostową.

Zasadniczo w świadectwie pracy zawiera się informację o okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach, który miał miejsce przed 1 stycznia 2009 r. Niemniej jednak okresy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych (zwanej dalej: u.e.p.), które przypadają po 31 grudnia 2008 r., pracodawca podaje w zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ZUS ZSWA.

Przepisy nakładają na pracodawców obowiązek umieszczania w świadectwie pracy informacji o pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze zgodnie z załączonymi wykazami prac. Warto zwrócić uwagę, że dla pracowników, którzy świadczyli pracę w szkodliwych warunkach do 31 grudnia 2008 r., stosuje się wykazy prac z rozporządzenia Rady Ministrów. Natomiast od 1 stycznia 2009 r. pracodawcy zobowiązani są zawrzeć informacje o wykonywanej pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, ale tylko w zakresie tych prac, które są wymienione w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy o emeryturach pomostowych z dnia 19 grudnia 2008 r.

Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach

Wskazuję również, że zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu pracy „w świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych”. Do takich informacji należy m.in. informacja o okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że chodzi tu o okresy pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu art. 32 i art. 33 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – dalej u.e.r., które zostały przebyte przed 1 stycznia 2009 r. Tego rodzaju prace zostały określone w wykazach stanowiących załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Zaznaczam, że z § 2 ust. 2 powyższego rozporządzenia wynika przy tym, że okresy pracy, o których jest mowa powyżej, stwierdza zakład pracy, na podstawie posiadanej dokumentacji, w świadectwie wykonywania prac w szczególnych warunkach lub w świadectwie pracy.

W świadectwie pracy nie wykazuje się więc okresów pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, które zostały wymienione w załącznikach do ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, które przypadają po 31 grudnia 2008 r. Okresy tego rodzaju pracy płatnik składek wykazuje w przekazywanym do ZUS zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ZUS ZSWA, o którym jest mowa w art. 38 ust. 1 u.e.p. W przedmiotowym zgłoszeniu wykazuje się m.in. okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »