Czas oczekiwania na decyzję ZUS-u

• Autor: Dorota Kriger

Właśnie złożyłem papiery do ZUS-u z wnioskiem o rentę socjalną. Jak długo będę czekać za decyzją od nich?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2003 r. Nr 135, poz. 1268 z późn. zm.) postępowanie w sprawie przyznania renty socjalnej wszczyna się na podstawie wniosku zgłoszonego w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS przez osobę ubiegającą się o rentę socjalną lub jej przedstawiciela ustawowego, a także na wniosek innej osoby albo kierownika ośrodka pomocy społecznej, działających za zgodą osoby ubiegającej się o rentę socjalną lub jej przedstawiciela ustawowego (art. 11 ustawy o rencie socjalnej).

Według informacji dostępnych na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych organ ten wydaje decyzję w sprawie przyznania renty socjalnej w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności w tej sprawie. Termin ten zgodny jest z terminami wymienionymi w Kodeksie postępowania administracyjnego, który zgodnie z art. 16 ustawy o rencie socjalnej i art. 180 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego ma zastosowanie w postępowaniu w sprawach o przyznanie renty socjalnej.

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego „załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania”.

Do terminów powyższych nie należy wliczać terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Jeśli wiec wniosek o przyznanie renty socjalnej jest kompletny i nie wymaga uzupełnień – ZUS powinien w ciągu 30 dni od daty jego złożenia wydać stosowną decyzję.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »