Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca na pół etatu i nie stawienie się do pracy w weekend

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-01-05

Jestem zatrudniony w restauracji na pół etatu na umowę o pracę na czas określony (1 rok). Pracodawca odmówił mi wolnego weekendu, grożąc, że jeśli nie zjawię się w pracy, potraktuje to jako porzucenie pracy i wystawi mi „dyscyplinarkę”. Dodam, że mój pracodawca notorycznie lekceważy prawa pracownicze. Mnie z liczby godzin wychodzi cały etat, a czasem nawet półtora, a mam wpisane pół. Kwota, którą zarabiam, też nie jest adekwatna do umowy. Jakie poniosę konsekwencje, jeśli nie stawię się w weekend w pracy? Czy pracodawcy wolno wszystko, a nam pracownikom pozostaje tylko słuchać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Generalnie ma Pan obowiązek stawić się w pracy tylko w te dni, które zgodnie z rozkładem czasu pracy są dla Pana dniami pracującymi.

Zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) – czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Przy czym normy te dotyczą pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Skoro Pan jest zatrudniony na pół etatu, normy, jakie Pana dotyczą, wynoszą 20 godzin w tygodniu (przy czym może się to rozkładać na trzy, cztery lub pięć dni). W zależności od tego, jakie dni są dla Pana dniami pracy, jest Pan obowiązany stawić się w tych dniach do pracy. Jeśli z grafiku wynika, że pracuje Pan w ten weekend – ma Pan obowiązek być w pracy, albo skorzystać z urlopu na żądanie.

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

1) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

a) w nocy,

b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;

2) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.

Jeśli pracownik w czasie, gdy powinien być w pracy, się w niej nie stawi, otrzyma dyscyplinarne zwolnienie z pracy. Przy czym od takiego zwolnienia zawsze może się Pan odwołać do sądu pracy i wówczas to pracodawca będzie musiał udowodnić, że Pan miał obowiązek wtedy w pracy przebywać.

Słowem – nawet jeśli pracodawca nie wypłaca Panu wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, nie upoważnia to Pana do niestawienia się w pracy zgodnie z grafikiem. W takiej sytuacji radziłabym zwrócić się w pierwszej kolejności do PIP z prośbą o skontrolowanie nieprawidłowości w rozliczaniu czasu pracy i wynagrodzenia za pracę.

Jeśli rzeczywiście nie może Pan stawić się w weekend w pracy, pozostają Panu dwa wyjścia: urlop na żądanie, którego co do zasady pracodawca nie może odmówić, chyba że uzasadni to szczególnymi potrzebami, albo zwolnienie lekarskie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Odmowa pracownika na wyjazd na delegację

Odmowa pracownika na wyjazd na delegację

Mam umowę o pracę na czas określony. Pracodawca chce wysłać mnie na delegację, lecz ja nie chcę wyjechać. Nie mam rodziny, ale nie lubię opuszczać na...

Czy podczas pracy można słuchać muzyki przez słuchawki?

Czy słuchanie muzyki w pracy przez jedną słuchawkę jest dozwolone?

 

Czy muszę zapłacić za braki stwierdzone po inwentaryzacji?

Zostałam zwolniona przez pracodawcę 1 czerwca i skierowana na urlop (podczas tego 2-tygodniowego wypowiedzenia). W mojej umowie o pracę zawarty...

 

Odpowiedzialność finansowa w okresie przyuczenia

Zaczynam pracę na stacji benzynowej. Nie mam jeszcze umowy, gdyż jestem w okresie przyuczenia. Dzisiaj zdarzyła się sytuacja, że klient zatankował dwa...

 

Odpowiedzialność pracownika za błędy w fakturach

Czy i jakie konsekwencje prawne grożą pracownikowi, który pracuje na stanowisku administracyjnym biurowym, która bezpośrednio zajmuje się zamówieniami...

 

Czy pracodawca ma prawo do odszkodowania za porzucenie pracy?

Dwa tygodnie temu podjąłem prace w firmie, podpisując umowę o prace na okres próbny (3 miesięcy). Parę dni temu złożyłem wypowiedzenie umowy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »