Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

• Autor: Marta Handzlik

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca wciąż chce, bym natychmiast zakończył umowę za porozumieniem stron. Twierdzi, że nie muszę przychodzić do pracy, ale nie chce wydać mi dokumentu w tej sprawie. Jak się zachować?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Czy pracodawca może zabronić pracownikowi złożenia wypowiedzenia i wymuszać na nim rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron?

Zgodnie z art. 30 ustawy Kodeks pracy „umowa o pracę rozwiązuje się:

1)  na mocy porozumienia stron,

2)  przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

3)  przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),

4)  z upływem czasu, na który była zawarta,

5)  z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta”.

Zgodnie z przepisami pracodawca nie może zabroni pracownikowi złożenia wypowiedzenia i wymusi na nim rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron. Wypowiedzenie stosunku pracy jest bowiem jednostronną czynnością, niezależną od zgody drugiej strony tego stosunku.

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Wypowiedzenie rozpoczyna swój bieg z chwilą dojścia do wiadomości drugiej strony w taki sposób, że mogła się z nim zapoznać – art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy; oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

W okresie wypowiedzenia pracodawca może zwolnić pracownika za jego zgodą z obowiązku świadczenia pracy. Potwierdza to wyrok SN z dnia 20 maja 1998 r., sygn. akt I PKN 137/98, OSNP 1999, nr 12, poz. 388; zgodnie z nim „ugoda, na mocy której pracodawca zwalnia pracownika od obowiązku świadczenia pracy w okresie pozostającym do uzgodnionej przez strony daty rozwiązania umownego stosunku pracy, mimo niewykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, nie narusza art. 18 § 2 k.p. i jest ważna”.

Mimo że przepisy prawa nie regulują, w jakiej formie powinno nastąpić zwolnienie pracownika od obowiązku świadczenia pracy, warto, aby Pani otrzymała takie potwierdzenie od pracodawcy na piśmie (choćby dla ewentualnych celów dowodowych).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »