Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2014-12-08

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca wciąż chce, bym natychmiast zakończył umowę za porozumieniem stron. Twierdzi, że nie muszę przychodzić do pracy, ale nie chce wydać mi dokumentu w tej sprawie. Jak się zachować?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 30 ustawy Kodeks pracy „umowa o pracę rozwiązuje się:

1)  na mocy porozumienia stron,

2)  przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

3)  przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),

4)  z upływem czasu, na który była zawarta,

5)  z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta”.

Zgodnie z przepisami pracodawca nie może zabroni pracownikowi złożenia wypowiedzenia i wymusi na nim rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron. Wypowiedzenie stosunku pracy jest bowiem jednostronną czynnością, niezależną od zgody drugiej strony tego stosunku.

Wypowiedzenie rozpoczyna swój bieg z chwilą dojścia do wiadomości drugiej strony w taki sposób, że mogła się z nim zapoznać – art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy; oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

W okresie wypowiedzenia pracodawca może zwolnić pracownika za jego zgodą z obowiązku świadczenia pracy. Potwierdza to wyrok SN z dnia 20 maja 1998 r., sygn. akt I PKN 137/98, OSNP 1999, nr 12, poz. 388; zgodnie z nim „ugoda, na mocy której pracodawca zwalnia pracownika od obowiązku świadczenia pracy w okresie pozostającym do uzgodnionej przez strony daty rozwiązania umownego stosunku pracy, mimo niewykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, nie narusza art. 18 § 2 k.p. i jest ważna”.

Mimo że przepisy prawa nie regulują, w jakiej formie powinno nastąpić zwolnienie pracownika od obowiązku świadczenia pracy, warto, aby Pani otrzymała takie potwierdzenie od pracodawcy na piśmie (choćby dla ewentualnych celów dowodowych).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Rozwiązania stosunku pracy z datą wsteczną

Mam umowę na czas określony, na pełen etat. Na umowie mam 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Moje miejsce pracy zostało zlikwidowane 1 lipca. Od tego czasu nie...

 

Praca w ochronie a dodatek za pracę w niedzielę

Czy pracując w systemie cztero brygadowym po 12 godzin należy się nam dodatek za prace w święta. Pracuje przy ochronie obiektów instytucji budżetowej w ruchu...

 

Czy odprawa podlega opodatkowaniu ? podana kwota to netto czy brutto?

Czy odprawa podlega opodatkowaniu ? podana kwota to netto czy brutto?

W porozumieniu o rozwiązaniu umowy o pracę jest napisane: „W związku z rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron Pracownik otrzyma dodatkowe...

6-dniowy tydzień pracy i brak dnia wolnego za sobotę

W firmie, w której pracuję, pracodawca w czerwcu „wprowadził” wszystkie soboty pracujące (jako 6. dzień pracujący). Osoby, które nie chcą...

 

W jakim terminie należy dostarczyć zwolnienie lekarskie do ZUS?

W jakim terminie należy dostarczyć zwolnienie lekarskie do ZUS?

Ile dni mam na doniesienie kontynuacji zwolnienia do ZUS? Jest to trzecie zwolnienie z kolei, dwa były wcześniej dostarczone bezpośrednio do ZUS (jedno...

Praca na stażu w soboty - czy stażysta musi pracować w soboty?

Praca na stażu w soboty - czy stażysta musi pracować w soboty?

Czy muszę pracować w soboty, będąc na stażu? Pracodawca daje za to dzień wolny, ale nijak mi to pasuje. Czy zgodnie z prawem mogę odmówić pracy w soboty?

Zwolnienie z pracy kilka miesięcy przed emeryturą

Za kilka miesięcy mam przejść na emeryturę. Pracodawca dał mi do wyboru: albo przejście na pół etatu, albo zwolnienie z pracy. Nie mogę pozwolić...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »