Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niepłatna przerwa obiadowa w pracy w wymiarze 30 minut

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-04-07

Część naszej firmy ma narzuconą pracę po 8 godzin, a część po 8 i pół godziny dziennie, z czego to pół godziny jest za darmo, ponieważ jest to przerwa obiadowa niepłatna. Czy mogę odmówić chęci uczestniczenia w takich przerwach? Czy muszę się podporządkować przełożonemu i siedzieć za darmo dodatkowe 30 minut dziennie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Niepłatna przerwa obiadowa w pracy w wymiarze 30 minut

Dodatkowa niepłatna przerwa w pracy trwająca nie dłużej niż 60 min

Zgodnie z art. 134 K.p. pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin. Ponadto zgodnie z art. 141 § 1 K.p. pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych.

Tę dodatkową przerwę w pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy (art. 141 § 2 K.p.).

W świetle powyższego pracodawca ma prawo wprowadzić dodatkową niepłatną przerwę, trwającą nie dłużej niż 60 minut, podczas której pracownik nie wykonuje pracy, a którą poświęca na odpoczynek, posiłek lub swoje prywatne sprawy.

Czy dodatkowa przerwa w pracy pozbawia pracownika prawa do przerwy 15 minutowej?

Dodatkowa przerwa nie pozbawia pracownika (pracującego co najmniej 6 godzin w ciągu doby) prawa do przerwy 15 minutowej, z której ma prawo korzystać bez względu na to, czy w zakładzie pracy wprowadzono inne udogodnienia i przerwy w pracy. Można oczywiście połączyć przerwę płatną z niepłatną, np. pierwsze 15 minut przerwy jest wliczane w czas pracy i pracownik otrzymuje za nie wynagrodzenie, a pozostałe 45 minut jest czasem wolnym, niepłatnym, tylko do dyspozycji pracownika.

Pracownik, który nie chce korzystać z dodatkowej przerwy, może złożyć stosowny wniosek w tej sprawie.

Pracodawca może (lecz nie musi) uwzględnić taki wniosek, zależy to wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. Warto również sprawdzić, jakie zapisy w sprawie dodatkowej przerwy znajdują się w przepisach wewnątrzzakładowych – być może wskazane są w nich uwarunkowania lub zastrzeżenia, kiedy pracownik może wnioskować o zwolnienie go z dodatkowej przerwy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »