Pracownica na urlopie macierzyńskim a likwidacja firmy

• Autor: Marta Handzlik

Od kilku lat pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony. Mój pracodawca to jednoosobowa działalność gospodarcza, gdzie obecnie jedynym zatrudnionym na etat pracownikiem jestem ja. Urodziłam dziecko, od miesiąca przebywam urlopie macierzyńskim. Najprawdopodobniej mój pracodawca wkrótce zlikwiduje firmę, bo przestała być tutaj opłacalna. Jak będzie wtedy wyglądała moja sytuacja jako pracownicy na urlopie macierzyńskim? Co ze świadczeniami z ZUS, co z okresem wypowiedzenia umowy o pracę i zaległym urlopem z ubiegłego i z tego roku?

Druga możliwość – pracodawca nadal będzie prowadził firmę, natomiast siedzibę przeniesie do innego, odległego miasta. Czy będzie mógł mi wypowiedzieć umowę o pracę podczas urlopu macierzyńskiego i analogicznie – co z zaległym urlopem, okresem wypowiedzenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Pracownica na urlopie macierzyńskim a likwidacja firmy

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego

Zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Zobacz też: Jestem na L4 a firma się zamyka

Ochrona trwałości stosunku pracy kobiet w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego

Przepis art. 177 K.p. ustanawia ochronę trwałości stosunku pracy kobiet w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego oraz pracowników–ojców w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego. Odnosi się do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy o pracę na czas określony (w tym umów w celu zastępstwa nieobecnego pracownika), umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy oraz umowy o pracę na okres próbny zawartej na okres dłuższy niż jeden miesiąc.

Pracownice chronione są przed wypowiedzeniem umowy o pracę oraz przed jej rozwiązaniem bez wypowiedzenia przez pracodawcę. W okresie ochronnym nie jest też dopuszczalne dokonanie wypowiedzenia warunków pracy lub płacy.

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę oraz przed zmianą warunków pracy lub płacy ma charakter bezwzględny. Niemniej dokonane przez pracodawcę wypowiedzenie – mimo że jest niezgodne z prawem – jest ważne i skuteczne. Z powodu swej wadliwości może być jednak zakwestionowane przed sądem pracy – w takim wypadku pracownikom przysługuje roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy albo o odszkodowanie. W przypadku wystąpienia z żądaniem uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy sąd pracy nie jest uprawniony do zamiany roszczenia pracownika na odszkodowanie z powodu niemożliwości lub niecelowości uwzględnienia takiego żądania, chyba że niemożliwość uwzględnienia żądania wynika z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Ogłoszenie upadłości bądź likwidacja działalności a ochrona pracownika

Zgodnie z § 4 art. 177 K.p. ustanowiona w przepisie ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę zostaje uchylona w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. W takim wypadku pracownicy przysługują szczególne uprawnienia. Po pierwsze, termin rozwiązania umowy o pracę pracodawca powinien uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową. Jeżeli pracownica nie będzie reprezentowana przez związek zawodowy, pracodawca może ten termin ustalić samodzielnie – przepis nie wymaga jego uzgodnienia z pracownicą – przy czym nie może być on wcześniejszy niż termin zakończenia okresu wypowiedzenia. Po drugie, jeżeli w okresie pozostałym do zakończenia stosunku pracy pracodawca nie może zapewnić pracownicy innego zatrudnienia, przysługuje jej do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Po trzecie, okres pobierania tego świadczenia wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Podsumowując – jeśli pracodawca zlikwiduje działalność, powinien Pani wypowiedzieć stosunek pracy. Okres wypowiedzenia zależny jest (w przypadku umowy na czas nieokreślony) od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługuje Pani zgodnie z art. 171 K.p. ekwiwalent pieniężny – przy czym będzie to ekwiwalent obliczony proporcjonalnie do okresu pozostawania w zatrudnieniu. Co do urlopu za ubiegły rok, jeśli go Pani w ogóle nie wykorzystała – przysługuje Pani ekwiwalent za cały urlop.

Po rozwiązaniu stosunku pracy będzie Pani otrzymywała od ZUS zasiłek macierzyński.

Jeśli zaś pracodawca jedynie przerejestruje działalność – bez jej likwidacji – nie może Pani wypowiedzieć stosunku pracy i nadal będzie Pani przysługiwał urlop macierzyński, a po powrocie z urlopu pracodawca będzie musiał Panią dopuścić do pracy i ewentualnie dopiero wtedy dokonać wypowiedzenia umowy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »