Urlop nauczycieli nieferyjnych

• Autor: Adam Dąbrowski

Jak obliczać urlop wypoczynkowy nauczycieli zatrudnionych w placówkach nieferyjnych w niepełnym rozmiarze czasu pracy np. na 1/2 etatu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Urlop nauczycieli nieferyjnych

Urlop nauczyciela zatrudnionego na 1/2 etatu w placówce nieferyjnej

W sprawach nie uregulowanych w Karcie Nauczyciela, zgodnie z jej art. 91c, stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

W konsekwencji, pełny wymiar urlopu nauczyciela w placówce nieferyjne tj. 35 dni urlopu pomnożyć trzeba przez rozmiar zatrudnienia i wynik zaokrąglić do pełnego dnia zgodnie z art. 154 par. 2 Kodeksu pracy. Czyli 35 x 1/2 = 17,5 w zaokrągleniu 18 dni urlopu.

Jeden dzień urlopu  nauczyciela wynosi 8 godzin, ponieważ zgodnie z art.42 ust. 1 oraz art.42c Karty Nauczyciela, nauczycieli obowiązuje 40 godzinna tygodniowa norma czasu pracy i pięciodniowy tydzień pracy. Wobec tego, przeliczenie dni urlopu na godziny wynosi 18 x 8 = 144 godziny.

Uwzględniając fakt, iż nauczyciela w palcówce nieferyjnej na pełnym etacie obowiązuje tygodniowy czas pracy 40 godzin - 1/2 etatu wynosi 20 godzin tygodniowo. Tak obliczony wymiar czasu pracy powinien być objęty rozkładem czasu pracy ustalonym przez pracodawcę.

Nie chodzi tutaj o godziny dydaktyczne, lecz strony stosunku pracy muszą ustalić w jakich dniach tygodnia ma być realizowany stosunek pracy zawarty w wymiarze 1/2 etatu z określeniem pełnego wymiaru czasu pracy przypadającego na dany dzień pracy, zgodnie z treścią zawartej umowy. 

Stosownie do tego rozkładu czasu pracy należy pracownikowi udzielać urlopu wypoczynkowego w wymiarze tylu godzin, ile do przepracowania na dany dzień pracy przypada, bez względu na liczbę godzin dydaktycznych.

Nie do przyjęcia jest rozliczanie urlopu wedle liczby godzin dydaktycznych, gdyż taki sposób postępowania powodowałby niczym niezuasadnione różnice w uprawnieniach urlopowych nauczycieli zatrudnionych w tej samej wielkości etatu, wobec dopuszczalnych przez Kartę Nauczyciela odstępstw od typowego wymiaru godzin dydaktycznych. 

Takie różnicowanie uprawnień urlopowych jest niedopuszczalne w świetle zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 183a do art. 183e Kodeksu pracy). Dyferencjacja taka nie wynika także wyraźnie z przepisów Karty Nauczyciela, wobec czego nie może być w żadnym razie stosowana.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »