Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podróż służbowa w niedzielę ? czy należy się dzień wolny?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-10-11

Podróżowałem w niedzielę pociągiem od godz. 17 do 9 rano. Czy z tego tytułu przysługuje odebranie dnia wolnego za pracę w niedzielę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Podróż służbowa w niedzielę ? czy należy się dzień wolny?

Czy za czas spędzony w podróży służbowej należy się pracownikowi czas wolny bądź dodatkowe wynagrodzenie?

Podróż służbowa (dojazd na miejsce świadczenia pracy i powrót) nie jest czasem pracy i za czas podróży nie przysługuje pracownikowi ani czas wolny, ani wynagrodzenie. Wynika to m.in. z art. 128 § 1 Kodeksu pracy: „Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy”.

Jest to zgodne także ze stanowiskiem Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 23.06.2005 r., sygn. akt: II PK 265/04, OSP 005/11/137), który mówi, iż: „czas dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel pracowniczej podróży służbowej (oraz ewentualnego pobytu w tej miejscowości) nie jest pozostawaniem do dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 § 1 K.p.), lecz w zakresie przypadającym na godziny normalnego rozkładu czasu pracy podlega wliczeniu do jego normy (nie może być od niej „odliczony”), natomiast w zakresie wykraczającym poza rozkładowy czas pracy ma w sferze regulacji czasu pracy i prawa do wynagrodzenia doniosłość o tyle, o ile uszczupla limit gwarantowanego pracownikowi czasu odpoczynku”.

Wykonywanie obowiązków pracowniczych w dniu wolnym od pracy

Jeśli jednak w czasie delegacji w dniu wolnym od pracy były wykonywane obowiązki pracownicze, to do czasu pracy należy zaliczyć tę część delegacji, w której zatrudniony wykonywał pracę. W takim przypadku za świadczenie pracy w dzień wolny wynikający z zachowania zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, pracownikowi należałby się inny dzień wolny.

Warto wiedzieć o tym, że jeśli pracownik odbył podróż służbową w godzinach nocnych i podróż zakończyła się w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny, to złożenie oświadczenia w tej sprawie przez pracownika stanowi usprawiedliwienie nieobecności w pracy (§ 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy – Dz. U. Nr 60, poz. 281 ze zm.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »