Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa lojalnościowa w trakcie szkolenia

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-07-13

Mam pytanie odnośnie umowy lojalnościowej w trakcie szkolenia. Firma wysłała mnie za granicę na szkolenie o wartości 20 tysięcy euro. Umowy lojalnościowej nie dostałem przed rozpoczęciem szkolenia, lecz dopiero dzisiaj, czyli jeszcze w trakcie trwania szkolenia. Mam umowę na czas nieokreślony, a umowa lojalnościowa jest przewidziana na okres dwóch lat. Moją wątpliwość budzi kwota 20 tysięcy euro i dodatkowo w umowie jest punkt mówiący o zapłacie kosztów, jeżeli pracodawca zwolni mnie z mojej winy. Czy tak duża kwota jest dozwolona? Jaką mam pewność, że pracodawca mnie nie zwolni?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że przepisy prawa nie określają wysokości kosztów szkolenia pracownika, jakie może ponosić pracodawca. Wskazują jedynie zasady ich zwrotu w przypadku, gdy pracownik nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.

Zgodnie z art. 1035 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

1) który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji;

2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata;

3) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z powodu mobbingu;

4) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie z winy pracodawcy lub z powodu mobbingu, mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach;

jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

Jednym słowem – jeśli pracodawca rzeczywiście jest w stanie wykazać, że koszty takiego szkolenia wynoszą 20 tysięcy euro (a zapewne jest to możliwe z uwagi na to, że szkolenie odbywa się za granicą, więc dochodzą dodatkowe koszty wysłania na nie pracowników) – to kwota na umowie jest jak najbardziej zgodna z prawem.

Jednak Pan nie będzie musiał oddawać całości kosztów, tylko ewentualnie część wyliczoną proporcjonalnie w stosunku do przepracowanego okresu po zakończeniu szkolenia.

Tak więc nie pozostaje Panu nic innego, jak podpisać umowę. A gdyby pracodawca zwolnił Pana bez wypowiedzenia – odwołanie się do sądu, jeśli zwolnienie to nie byłoby uzasadnione.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Termin zawarcia i termin podjęcia pracy

Zawarłam umowę o pracę na czas określony od 1 maja do 30.06.2004 r. Umowa została spisana dnia 30.04.2004 r. W umowie wskazałam rozpoczęcie pracy w dniu...

Umowa o pracę a rozkład czasu pracy

Do tej pory mieliśmy zatrudnionych pracowników mających zwykły wymiar czasu pracy. Teraz chcielibyśmy zatrudnić dwóch nowych pracowników w systemie zmianowym....

Prezes a umowa o pracę

Kto zawiera umowę o pracę z prezesem spółki z o.o. wówczas kiedy zarząd jest jednoosobowy i ma ona dwóch udziałowców. Jeśli umowa może być zawarta z...

Umowa dorozumiana a przedłużenie jej na piśmie

Miałem umowę na czas określony, pomimo jej zakończenia pracodawca dopuścił mnie do pracy bez umowy przez okres 1,5 miesiąca, zapłacił mi za 1 miesiąc...

Okres wypowiedzenia a praca bez umowy

Mam pytanie dotyczące okresu wypowiedzenia w kontekście pracy bez umowy. Mam taką sytuację, że pracowałam w pewnej firmie i otrzymałam po...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »