Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak umowy o pracę z powodu opóźnienia badań

Marta Handzlik • Opublikowane: 2020-03-06

Miesiąc temu miałem dostać umowę o pracę, ale dostałem zlecenie, bo nie dostarczyłem badań na czas. Pracowałem tam już wcześniej przez kilka miesięcy, ale z powodu urlopu lekarzy nastąpiło to opóźnienie w badaniach. Teraz jest nowy rok, nadal nie dostałem umowy (choć już mam ją dostać). Jak to wygląda z punktu widzenia prawa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Brak umowy o pracę z powodu opóźnienia badań

Wstępne badania lekarskie

Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą.

Zgodnie z art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Niedopuszczenie do pracy bez ważnych badań

Jak Pan widzi, pracodawca nie mógł Pana dopuścić do pracy bez ważnych badań, a Pana poprzednie badania straciły ważność, bowiem miał Pan dłuższą niż 30 dni przerwę w zatrudnieniu.

Skoro nie wykonał Pan badań, mimo skierowania od pracodawcy pracodawca miał prawo nie dopuścić Pana do pracy, a tym samym nie otrzymywałby Pan wynagrodzenia. 

Umowa-zlecenie zamiast stosunku pracy

Jednak uznanie, że w tym czasie realizował Pan zadania na podstawie umowy-zlecenia, nie jest do końca zgodne z prawem, choć przy odpowiedniej argumentacji może takie być. Nie każda umowa-zlecenia mająca cechy wspólne także dla stosunku pracy jest umową o pracę. Oczywiście może Pan się z tym nie zgodzić i dochodzić przed sądem uznania Pana umowy zlecenia za umowę o pracę. Jest to proces wymagający złożenia pozwu do sądu.

Słowem: nie wykonał Pan badań mimo polecenia pracodawcy. Tym samym pracodawca miał prawo nie dopuścić Pana do pracy, a nawet nałożyć na Pana karę porządkową za niezastosowanie się do jego poleceń. Z kolei zanegowanie umowy-zlecenia wiązać się będzie z postępowaniem przed sądem. Moim zdaniem jeśli od stycznia otrzyma Pan umowę o pracę, to nie warto kierować sprawy do sądu pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »