Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak umowy o pracę z powodu opóźnienia badań

Marta Handzlik • Opublikowane: 2020-03-06

Miesiąc temu miałem dostać umowę o pracę, ale dostałem zlecenie, bo nie dostarczyłem badań na czas. Pracowałem tam już wcześniej przez kilka miesięcy, ale z powodu urlopu lekarzy nastąpiło to opóźnienie w badaniach. Teraz jest nowy rok, nadal nie dostałem umowy (choć już mam ją dostać). Jak to wygląda z punktu widzenia prawa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak umowy o pracę z powodu opóźnienia badań

Wstępne badania lekarskie

Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą.

Zgodnie z art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Niedopuszczenie do pracy bez ważnych badań

Jak Pan widzi, pracodawca nie mógł Pana dopuścić do pracy bez ważnych badań, a Pana poprzednie badania straciły ważność, bowiem miał Pan dłuższą niż 30 dni przerwę w zatrudnieniu.

Skoro nie wykonał Pan badań, mimo skierowania od pracodawcy pracodawca miał prawo nie dopuścić Pana do pracy, a tym samym nie otrzymywałby Pan wynagrodzenia. 

Umowa-zlecenie zamiast stosunku pracy

Jednak uznanie, że w tym czasie realizował Pan zadania na podstawie umowy-zlecenia, nie jest do końca zgodne z prawem, choć przy odpowiedniej argumentacji może takie być. Nie każda umowa-zlecenia mająca cechy wspólne także dla stosunku pracy jest umową o pracę. Oczywiście może Pan się z tym nie zgodzić i dochodzić przed sądem uznania Pana umowy zlecenia za umowę o pracę. Jest to proces wymagający złożenia pozwu do sądu.

Słowem: nie wykonał Pan badań mimo polecenia pracodawcy. Tym samym pracodawca miał prawo nie dopuścić Pana do pracy, a nawet nałożyć na Pana karę porządkową za niezastosowanie się do jego poleceń. Z kolei zanegowanie umowy-zlecenia wiązać się będzie z postępowaniem przed sądem. Moim zdaniem jeśli od stycznia otrzyma Pan umowę o pracę, to nie warto kierować sprawy do sądu pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Cechy stosunku pracy

Czy stosunek pracy może być nawiązany dla wykonania "określonych" lub "oznaczonych" czynności?

 

Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie

Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie

Pracuję w dwóch miejscach, w jednym na etat, w drugim na umowę-zlecenie . Jakiś czas temu musiałem iść na zwolnienie...

Niezłożenie podpisu na umowie, ale świadczenie pracy

Pracownik otrzymał umowę o pracę na czas określony z konkretnymi warunkami co do stanowiska pracy oraz wynagrodzenia. Zapoznał się z umową,...

 

Podpisanie umowy w trakcie zwolnienia lekarskiego

Podpisanie umowy w trakcie zwolnienia lekarskiego

Rozpocząłem pracę na umowę na 3-miesięczny okres próbny. Niestety złamałem nogę i dostałem zwolnienie lekarskie na 4 miesiące. Moja umowa wygaśnie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »