Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Norma zadaniowa dla osoby niepełnosprawnej

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-08-30

Opis sytuacji – osoba niepełnosprawna stopień umiarkowany zatrudniana jest w firmie w systemie zadaniowym, ale z koniecznością przestrzegania 8 godzin czasu pracy. Zadania do wykonania ma takie same, jak osoby pełnosprawne. I moje pytanie – czy osoba niepełnosprawna (mająca pracować 7 godzin i 35 minut dziennie) powinna mieć taką samą normę zadaniową, jak osoby pracujące i wykonujące tę samą pracę w czasie 8 godzin dziennie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129.

W stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie zadaniowego czasu pracy pracodawca ma ograniczony obowiązek przeprowadzania ewidencji czasu pracy.

Punktem wyjścia dla ustanowienia zadaniowego system czasu pracy są nie ramy czasowe, a jedynie zakres przyznanych pracownikowi zadań. W efekcie tego pracownik ma pełną swobodę w kształtowaniu godzin pracy i przerw w pracy, a także liczby dni, w których pracę świadczy.

Skutkiem tego pracownik nie pozostaje do dyspozycji pracodawcy w miejscu czy czasie określonym z góry. Nieprawidłowa jest zatem praktyka polegająca na sztywnym określaniu w stosunku do niego godzin pracy.

W doktrynie przyjęła się opinia, że zadaniowy system czasu pracy nie powinien być stosowany do osób niepełnosprawnych. Prawodawca bowiem ma tendencję do chronienia ich przed nadmiernym obciążeniem pracą, a zadaniowy system czasu pracy wymagać może pracy w zwiększonej liczbie godzin, co jest tym bardziej prawdopodobne w przypadku pracowników niepełnosprawnych, mających ograniczone zdolności psychofizyczne.

Słowem – norma czasu pracy dla pracownika niepełnosprawnego to 7 godzin 35 minut i tej normy nie można przekroczyć przy przydzielaniu zadań pracownikowi niepełnosprawnemu. Ale to pracownik decyduje w jakich godzinach i w jakim czasie zadanie wykona. Nie można mu sztywno wyznaczyć ram czasowych wykonywania pracy w danym dniu, gdyż to zaprzecza zadaniowemu systemowi czasu pracy.

Jeśli więc osoba niepełnosprawna otrzymuje zadanie takie, jak pełnosprawny pracownik należy przyjąć, że jego wykonanie zajmie jej trochę więcej czasu, bo nie może go wykonywać 8 godzin dziennie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wniosek o przywrócenie całego etatu

Po urlopie macierzyńskim złożyłam wniosek o zmniejszenie etatu na okres 3 lat; pracodawca się zgodził. Po powrocie do pracy, po 2 miesiącach, zaszłam...

 

Przydział godzin nauczania przez dyrektora szkoły

Jestem nauczycielem mianowanym, pracuję na pełen etat. Dyrektor przydzielił mi na ten rok tylko 15 godzin, informując, że pozostałe będę uzupełniał...

 

Opuszczenie zakładu pracy w czasie przerwy

Czy pracownik w czasie swojej przerwy może opuszczać zakład pracy? W regulaminie pracy znalazłam taki zapis: „Pracownik przez cały czas pracy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »