Norma zadaniowa dla osoby niepełnosprawnej

• Autor: Marta Handzlik

Opis sytuacji – osoba niepełnosprawna stopień umiarkowany zatrudniana jest w firmie w systemie zadaniowym, ale z koniecznością przestrzegania 8 godzin czasu pracy. Zadania do wykonania ma takie same, jak osoby pełnosprawne. I moje pytanie – czy osoba niepełnosprawna (mająca pracować 7 godzin i 35 minut dziennie) powinna mieć taką samą normę zadaniową, jak osoby pracujące i wykonujące tę samą pracę w czasie 8 godzin dziennie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Norma zadaniowa dla osoby niepełnosprawnej

System zadaniowy czasu pracy

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129.

W stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie zadaniowego czasu pracy pracodawca ma ograniczony obowiązek przeprowadzania ewidencji czasu pracy.

Punktem wyjścia dla ustanowienia zadaniowego system czasu pracy są nie ramy czasowe, a jedynie zakres przyznanych pracownikowi zadań. W efekcie tego pracownik ma pełną swobodę w kształtowaniu godzin pracy i przerw w pracy, a także liczby dni, w których pracę świadczy.

Zobacz też: Praca w godzinach nadliczbowych osoby niepełnosprawnej

Zatrudnienie w systemie zadaniowym pracownika z niepełnosprawnością 

Skutkiem tego pracownik nie pozostaje do dyspozycji pracodawcy w miejscu czy czasie określonym z góry. Nieprawidłowa jest zatem praktyka polegająca na sztywnym określaniu w stosunku do niego godzin pracy.

W doktrynie przyjęła się opinia, że zadaniowy system czasu pracy nie powinien być stosowany do osób niepełnosprawnych. Prawodawca bowiem ma tendencję do chronienia ich przed nadmiernym obciążeniem pracą, a zadaniowy system czasu pracy wymagać może pracy w zwiększonej liczbie godzin, co jest tym bardziej prawdopodobne w przypadku pracowników niepełnosprawnych, mających ograniczone zdolności psychofizyczne.

Słowem – norma czasu pracy dla pracownika niepełnosprawnego to 7 godzin 35 minut i tej normy nie można przekroczyć przy przydzielaniu zadań pracownikowi niepełnosprawnemu. Ale to pracownik decyduje w jakich godzinach i w jakim czasie zadanie wykona. Nie można mu sztywno wyznaczyć ram czasowych wykonywania pracy w danym dniu, gdyż to zaprzecza zadaniowemu systemowi czasu pracy.

Jeśli więc osoba niepełnosprawna otrzymuje zadanie takie, jak pełnosprawny pracownik należy przyjąć, że jego wykonanie zajmie jej trochę więcej czasu, bo nie może go wykonywać 8 godzin dziennie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »