Kategoria: Czas pracy

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Norma zadaniowa dla osoby niepełnosprawnej

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-08-30

Opis sytuacji – osoba niepełnosprawna stopień umiarkowany zatrudniana jest w firmie w systemie zadaniowym, ale z koniecznością przestrzegania 8 godzin czasu pracy. Zadania do wykonania ma takie same, jak osoby pełnosprawne. I moje pytanie – czy osoba niepełnosprawna (mająca pracować 7 godzin i 35 minut dziennie) powinna mieć taką samą normę zadaniową, jak osoby pracujące i wykonujące tę samą pracę w czasie 8 godzin dziennie?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129.

W stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie zadaniowego czasu pracy pracodawca ma ograniczony obowiązek przeprowadzania ewidencji czasu pracy.

Punktem wyjścia dla ustanowienia zadaniowego system czasu pracy są nie ramy czasowe, a jedynie zakres przyznanych pracownikowi zadań. W efekcie tego pracownik ma pełną swobodę w kształtowaniu godzin pracy i przerw w pracy, a także liczby dni, w których pracę świadczy.

Skutkiem tego pracownik nie pozostaje do dyspozycji pracodawcy w miejscu czy czasie określonym z góry. Nieprawidłowa jest zatem praktyka polegająca na sztywnym określaniu w stosunku do niego godzin pracy.

W doktrynie przyjęła się opinia, że zadaniowy system czasu pracy nie powinien być stosowany do osób niepełnosprawnych. Prawodawca bowiem ma tendencję do chronienia ich przed nadmiernym obciążeniem pracą, a zadaniowy system czasu pracy wymagać może pracy w zwiększonej liczbie godzin, co jest tym bardziej prawdopodobne w przypadku pracowników niepełnosprawnych, mających ograniczone zdolności psychofizyczne.

Słowem – norma czasu pracy dla pracownika niepełnosprawnego to 7 godzin 35 minut i tej normy nie można przekroczyć przy przydzielaniu zadań pracownikowi niepełnosprawnemu. Ale to pracownik decyduje w jakich godzinach i w jakim czasie zadanie wykona. Nie można mu sztywno wyznaczyć ram czasowych wykonywania pracy w danym dniu, gdyż to zaprzecza zadaniowemu systemowi czasu pracy.

Jeśli więc osoba niepełnosprawna otrzymuje zadanie takie, jak pełnosprawny pracownik należy przyjąć, że jego wykonanie zajmie jej trochę więcej czasu, bo nie może go wykonywać 8 godzin dziennie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »