Ustne oddelegowanie pracownika

• Autor: Monika Cieszyńska

Czy pracodawca może ustnie oddelegować pracownika do innej pracy (do innego oddziału tej samej placówki, na takie samo stanowisko)? Czy w takiej sytuacji nie wymaga się zgody pracownika?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Ustne oddelegowanie pracownika

Oddelegowanie pracownika do innej pracy

Polecenie wykonywania pracy innego rodzaju, w innym rozkładzie czasu pracy lub w innym miejscu (oddelegowanie) jest w rozumieniu art. 42 § 4 Kodeksu pracy powierzeniem pracownikowi innej pracy.

Powierzenie pracownikowi innej pracy jest dopuszczalne, jednak pod niżej wymienionymi warunkami, mianowicie:

  1. powierzenie podyktowane jest uzasadnionymi potrzebami pracodawcy (muszą być to potrzeby obiektywne,
  2. pracownik może być oddelegowany na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w roku kalendarzowym,
  3. nowa praca powierzona pracownikowi odpowiada jego kwalifikacjom (powierzenie innej pracy nie może być szykaną),
  4. nie powoduje obniżenia wynagrodzenia.

Brak zgody pracownika na oddelegowanie do innej pracy

Jeśli spełnione są wszystkie powyższe warunki, to pracownik ma obowiązek podjąć inną powierzoną mu pracę. Bezzasadna odmowa podjęcia innej pracy przez pracownika może skutkować wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, gdyż w ten sposób pracownik dopuszcza się naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

Natomiast jeśli powierzenie innej pracy nastąpiło z naruszeniem wymienionych warunków, pracownik może wnieść do sądu pracy tzw. pozew o przywrócenie do poprzedniej pracy.

Czy oddelegowanie pracownika wymaga formy pisemnej?

Powierzenie pracownikowi innej pracy (oddelegowanie) nie wymaga zachowania formy pisemnej ani wypowiedzenia zmieniającego. Wystarczy wydanie ustnego polecenia przez przełożonego lub przez pracodawcę. Pracodawca powierzając pracownikowi inną pracę, nie musi uzyskiwać zgody pracownika na wykonywanie innych zadań. Pracodawca nie ma również obowiązku konsultowania z zakładową organizacją związkową powierzenia jakiemukolwiek pracownikowi innej pracy.

Inną pracę można powierzyć każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Tym samym, jeśli spełnione są wyżej wymienione warunki, to pracodawca mógł powierzyć Panu inną pracę w formie ustnego polecenia bez Pana zgody.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Monika Cieszyńska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, nr wpisu TR-871. Absolwentka prawa Katedry Praw Człowieka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz karnym – udzieliła dotąd porad setkom naszych klientów, w których życie często niesłusznie wtargnęła policja i prokuratura, a wielu rodzinom pomogła rozwiązać burzliwe niekiedy konflikty małżeńskie i opiekuńcze (opieka nad dziećmi, alimenty, widzenia z dziećmi). Posiada licencję zarządcy nieruchomości (nr licencji 20460). W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia prawa spółdzielczego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »