Czy dokument podpisany przez pracownika w czasie urlopu jest ważny?

• Autor: Dorota Kriger

Czy dokument podpisany przez dyrektora finansowego (uprawnionego do reprezentowania pracodawcy w sprawach związanych ze stosunkiem pracy) w dniu, kiedy miał urlop wypoczynkowy, zachowuje ważność? Z jakich przepisów wynika, że w trakcie urlopu nie wolno podpisywać żadnych dokumentów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Czy dokument podpisany przez pracownika w czasie urlopu jest ważny?

Wykonywanie pracy przez pracownika w trakcie urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z Kodeksem pracy urlop wypoczynkowy to uprawnienie przysługujące wszystkim zatrudnionym pracownikom (w tym i osobom reprezentującym kadrę zarządzającą, jeśli osoba taka jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę).

Art. 152 § 1 K.p. mówi, że pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej urlopem. Wykonywanie pracy przez pracownika w trakcie urlopu wypoczynkowego stoi więc w sprzeczności z przeznaczeniem urlopu, jest to bowiem czas, kiedy pracownicy wypoczywają i regenerują siły.

W związku z powyższym przyjąć należy, że pracownik podczas urlopu jest zwolniony od obowiązku świadczenia pracy. Nie musi też wykazywać gotowości do wykonywania zadań służbowych.

Przerwanie urlopu wypoczynkowego w razie potrzeby i powrót do zakładu pracy

Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy lub kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych w razie potrzeby mogą być, podobnie jak każdy pracownik, zmuszeni do przerwania urlopu wypoczynkowego i powrotu do zakładu pracy.

W przypadku tej grupy pracowniczej, z uwagi na specyfikę ich pracy, może zaistnieć potrzeba przerwania urlopu wypoczynkowego w ramach instytucji odwolania z urlopu, o ktorej mowa w art. 167 K.p., częsciej, aniżeli w przypadku pozostałych pracowników.

Incydentalnie może się zdarzyć, że osoba zarządzająca zakładem pracy w imieniu pracodawcy uzna sama zbędność przerwania urlopu wypoczynkowego, gdyż jej czynności ograniczą się wyłącznie do złożenia na dokumentach stosownych podpisów, w tym np. do podpisu elktronicznego. 

Ważność podpisanych dokumentów przez pracownika przebywającego na urlopie

Brak jest w takiej sytuacji przepisów prawa pracy, które kwestionowałyby ważność podpisanych dokumentów przez pracownika przebywającego na urlopie, który ma funkcję zarządzającego firmą w imieniu pracodawcy.

Sprawy związane z organizacją pracy – w szczególności prawa i obowiązki pracodawcy, w tym warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, a także problematyka zastępstw pracowników w czasie ich usprawiedliwionej nieobecności w pracy – powinny być uregulowane zasadniczo w regulaminie pracy.

Tam też należy poszukać odpowiedzi, czy dyrektor finansowy miał prawo w trakcie swojego urlopu podpisywać pisma związane z funkcjonowaniem zakładu pracy, czy też inna osoba w tym czasie była uprawniona do tego działania.

Jeśli nie wyznaczono zastępstwa na czas urlopu dyrektora finansowego bądź nie było innej osoby reprezentującej pracodawcę – należy przyjąć, że pisma podpisane przez dyrektora finansowego są wiążące, zwłaszcza jeśli dotyczą spraw, których nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem przez niego urlopu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »