Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak zapłaty za nadgodziny we Francji - co robić?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2014-05-29

Miałem na cały zeszły rok umowę o pracę za granicą na cały etat. We Francji okazało się jednak, że muszę pracować po 12 godzin dziennie i 6 w każdą sobotę. Niestety nie zapłacono mi za nadgodziny oraz za dni urlopu, a świadectwo pracy nie oddaje rzeczywistego stanu rzeczy. Jak walczyć o należne mi pieniądze?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną dla przedstawionego przez Pana problemu stanowi dyrektywa nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. W wyniku implementacji postanowień dyrektywy do wewnętrznych porządków prawnych państw członkowskich w poszczególnych państwach Unii powstały regulacje prawne ustanawiające minimalny poziom warunków zatrudnienia na ich terytorium. Charakterystyczne dla tych regulacji jest to, że składające się na ich treść przepisy mają szczególną cechę pozwalającą im znaleźć zastosowanie w ramach każdego stosunku pracy realizowanego na obszarze obowiązywania systemu prawnego, którego są one częścią. W nauce prawa prywatnego międzynarodowego przepisy te określane są najczęściej mianem „przepisów wymuszających swoje zastosowanie”. Imperatywny charakter omawianych przepisów sprawia, że ustanowione na ich podstawie normy dochodzą do głosu niezależnie od tego, jakie prawo jest prawem właściwym dla danego stosunku pracy.

Każde z państw członkowskich zostało zobowiązane do implementacji przepisów w zakresie minimalnej stawki płacy, wraz ze stawką za nadgodziny. Trudno mi wskazać, na podstawie jakiego systemu prawnego zostały naliczone nadgodziny.

Dyrektywa wprowadziła zasadę korzystności. Oznacza ona, iż pracodawca nie może stosować dla pracownika mniej korzystnych przepisów niż wynikające z krajowego porządku prawnego. Stąd też w najgorszym przypadku powinny być stosowane uregulowania polskiego kodeksu pracy. Zgodnie z treścią art. 1511:

„§ 1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

1) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

  1. w nocy,
  2. w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  3. w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

2) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1”.

Bez wątpienia może Pan dochodzić wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Oczywiście konieczne będzie zgromadzenie dokumentacji, ewentualnie świadków, którzy potwierdzą wskazane okoliczności.

Sugerowałbym rozpoczęcie działań od skierowania wezwania do zapłaty przeciwko pracodawcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym

Mam 59 lat pracy i 30-letni staż, a jestem księgową w małej firmie (9 pracowników). Otrzymuję wynagrodzenie zasadnicze bez dodatków....

 

Czy mogę domagać się wypłaty premii?

W 2012 i 2013 roku pracowałem w pewnej firmie. Pracodawca w załączniku do umowy o zasadach kształtowania premii napisał, że pracownikowi na moim...

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Przywrócenie do pracy a zwrot odprawy emerytalnej

Czy nauczyciel, który przez 4 miesiące pobierał należne świadczenia emerytalne, po przywróceniu do pracy na mocy wyroku sądu ma obowiązek zwrotu otrzymanej...

 

Wyrównanie płacy do kwoty minimalnego wynagrodzenia

Nauczyciel kontraktowy w stanie nieczynnym ma wynagrodzenie w wysokości 1678 zł. Czy powinnam takiemu nauczycielowi wyrównać płacę do kwoty...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »