Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustna odmowa przyjęcia wypowiedzenia za porozumieniem stron

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-03-09

Jestem nauczycielką w przedszkolu. Dzisiaj zaniosłam do dyrekcji wypowiedzenie umowy na mocy porozumienia stron, z prośbą, aby dniem zakończenia umowy był termin za tydzień. Oczywiści pani dyrektor nie wyraziła zgody – słownie. Czy musi mi to dostarczyć na piśmie, jeśli tak to w jakim czasie? Jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuje – 2-tygodniowy, gdyż tak wynika z Kodeksu pracy, czy faktycznie miesięczny, który widnieje na umowie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli chodzi o odmowę przyjęcia porozumienia stron, to dyrektor nie ma obowiązku odpowiadania na piśmie. Wystarczy, że ustnie powiadomi Panią, że nie wyraża zgody. W takim wypadku musi Pani złożyć wypowiedzenie.

Jeśli chodzi o umowy na czas określony do nauczycieli stosuje się w tym przypadku przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666). Karta Nauczyciela nie reguluje bowiem kwestii rozwiązania umów na czas określony.

Zgodnie z art. 36 „okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata”.

Kodeks pracy przewiduje możliwość wydłużenia okresu wypowiedzenia wyłącznie pracowników zatrudnianych na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. Poza tym wyjątkiem przepisy nie odpowiadają wprost na pytanie o prawną dopuszczalność umownego przedłużenia ustawowych okresów wypowiedzenia. Zgodnie z art. 18 § 2 postanowienia umów i aktów, o których mowa powyżej, mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne, a zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy. 

W doktrynie zauważyć można zarówno zwolenników, jak i przeciwników teorii o możliwości wydłużenia umownego okresu wypowiedzenia umowy o prace. Zwolennicy wskazują, że tego rodzaju klauzulę umowną uznać należy jako korzystniejszą dla pracownika niż powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy, gdyż gwarantuje mu większą stabilizację zatrudnienia. Opcja ta została wielokrotnie potwierdzona orzeczeniami Sądu Najwyższego.

Ocena ważności postanowienia umowy o pracę wprowadzającego dłuższy okres jej wypowiedzenia dla pracownika musi być odniesiona do konkretnych okoliczności sprawy, a w szczególności całokształtu regulacji umownych, w sposób zobiektywizowany, uwzględniający warunki z chwili zawarcia umowy oraz „bilans korzyści i strat” dla pracownika. 

Nie każdy przypadek wydłużenia ustawowego okresu wypowiedzenia umowy o pracę automatycznie zasługuje zatem na aprobatę jako rozwiązanie bardziej korzystne dla pracownika. Jeśli ocena ta prowadziłaby do wniosku, że w określonym przypadku modyfikacja długości okresu wypowiedzenia była niedopuszczalna, gdyż nie leżała w interesie pracownika, a jedynie w sposób nieuzasadniony osłabiła możliwość rozwiązania przez niego umowy o pracę, postanowienie umowne uznać należałoby za mniej korzystne dla pracownika niż przepisy powszechnie obowiązujące i tym samym nieważne od samego początku.

Aby więc odpowiedzieć na Pani pytanie, należy odpowiedzieć na pytanie, czy miesięczny okres wypowiedzenia jest dla Pani korzystny, czy tez nie. W okresie reformy, gdy o zwolnienia nauczycielskie łatwo i gdy brak jest pewności zatrudnienia, niewątpliwie wydłużenie okresu wypowiedzenia uznane zostanie za korzystne dla pracownika. Stąd skłaniałabym się ku stwierdzeniu, że obowiązuje Panią miesięczny okres wypowiedzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki