Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracownika
Baner RODO

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustna odmowa przyjęcia wypowiedzenia za porozumieniem stron

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-03-09

Jestem nauczycielką w przedszkolu. Dzisiaj zaniosłam do dyrekcji wypowiedzenie umowy na mocy porozumienia stron, z prośbą, aby dniem zakończenia umowy był termin za tydzień. Oczywiści pani dyrektor nie wyraziła zgody – słownie. Czy musi mi to dostarczyć na piśmie, jeśli tak to w jakim czasie? Jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuje – 2-tygodniowy, gdyż tak wynika z Kodeksu pracy, czy faktycznie miesięczny, który widnieje na umowie?

»Wybrane opinie klientów

Jeśli chodzi o odmowę przyjęcia porozumienia stron, to dyrektor nie ma obowiązku odpowiadania na piśmie. Wystarczy, że ustnie powiadomi Panią, że nie wyraża zgody. W takim wypadku musi Pani złożyć wypowiedzenie.

Jeśli chodzi o umowy na czas określony do nauczycieli stosuje się w tym przypadku przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666). Karta Nauczyciela nie reguluje bowiem kwestii rozwiązania umów na czas określony.

Zgodnie z art. 36 „okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata”.

Kodeks pracy przewiduje możliwość wydłużenia okresu wypowiedzenia wyłącznie pracowników zatrudnianych na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. Poza tym wyjątkiem przepisy nie odpowiadają wprost na pytanie o prawną dopuszczalność umownego przedłużenia ustawowych okresów wypowiedzenia.  Zgodnie z art. 18 § 2 postanowienia umów i aktów, o których mowa powyżej, mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne, a zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy. 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W doktrynie zauważyć można zarówno zwolenników, jak i przeciwników teorii o możliwości wydłużenia umownego okresu wypowiedzenia umowy o prace. Zwolennicy wskazują, że tego rodzaju klauzulę umowną uznać należy jako korzystniejszą dla pracownika niż powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy, gdyż gwarantuje mu większą stabilizację zatrudnienia. Opcja ta została wielokrotnie potwierdzona orzeczeniami Sądu Najwyższego.

Ocena ważności postanowienia umowy o pracę wprowadzającego dłuższy okres jej wypowiedzenia dla pracownika musi być odniesiona do konkretnych okoliczności sprawy, a w szczególności całokształtu regulacji umownych, w sposób zobiektywizowany, uwzględniający warunki z chwili zawarcia umowy oraz „bilans korzyści i strat” dla pracownika. 

Nie każdy przypadek wydłużenia ustawowego okresu wypowiedzenia umowy o pracę automatycznie zasługuje zatem na aprobatę jako rozwiązanie bardziej korzystne dla pracownika. Jeśli ocena ta prowadziłaby do wniosku, że w określonym przypadku modyfikacja długości okresu wypowiedzenia była niedopuszczalna, gdyż nie leżała w interesie pracownika, a jedynie w sposób nieuzasadniony osłabiła możliwość rozwiązania przez niego umowy o pracę, postanowienie umowne uznać należałoby za mniej korzystne dla pracownika niż przepisy powszechnie obowiązujące i tym samym nieważne od samego początku.

Aby więc odpowiedzieć na Pani pytanie, należy odpowiedzieć na pytanie, czy miesięczny okres wypowiedzenia jest dla Pani korzystny, czy tez nie. W okresie reformy, gdy o zwolnienia nauczycielskie łatwo i gdy brak jest pewności zatrudnienia, niewątpliwie wydłużenie okresu wypowiedzenia uznane zostanie za korzystne dla pracownika. Stąd skłaniałabym się ku stwierdzeniu, że obowiązuje Panią miesięczny okres wypowiedzenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Niezgoda na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Znalazłem nową, lepszą posadę, którą mam zacząć od 1 lipca. Aktualny pracodawca nie zgadza się jednak na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Co mogę zrobić? Czy istnieje możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia?

 

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę

Miesiąc temu złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Kilka dni temu dowiedziałam się, że jestem w ciąży. W momencie składania wypowiedzenia nie byłam tego świadoma, dlatego chciałabym, aby moje wypowiedzenie zostało anulowane. Chciałabym zostać przywrócona do pracy, aby po pójściu na zwolnienie uzyskać przysługujące mi świadczenia. Jakie mam prawa, na jakiej podstawie i jak w tej sytuacji powinnam postąpić, aby uzyskać najbardziej odpowiednie korzyści?

Odchodzę z pracy, jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuje?

Pracowałem w firmie X na stanowisku elektromonter 12 lat. W 2010 roku zwolniłem się z tej firmy i podjąłem pracę w innej firmie; z początkiem października 2012 r. ponownie zacząłem pracować w firmie X i pracuję nadal, mam umowę na czas nieokreślony. Niedawno otrzymałem ciekawszą ofertę i chciałbym odejść z pracy, stąd moje pytanie: jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuje: miesięczny czy trzymiesięczny? W zakładzie twierdzą, że trzymiesięczny, pomimo tego że przez dwa lata nie pracowałem w tej firmie.

Brak zgody na zwolnienie świadczenia pracy w skróconym terminie

Mam podpisane moje podanie, które złożyłem mojemu przełożonemu dotyczące rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron z prośbą o zwolnienie mnie ze świadczenia pracy w skróconym terminie (normalnie musiałbym przepracować 3 miesiące). Mój przełożony wyraził zgodę na takie rozwiązanie, umieszczając na moim podaniu swój podpis oraz datę. Problem w tym, że po kilku dniach mój przełożony powiedział, że jego przełożony nie wyraża zgody na zwolnienie świadczenia pracy w skróconym terminie. Jakie jest rozwiązanie w tej sytuacji?

Wypowiedzenie natychmiastowe bez konsekwencji ze strony zakładu pracy

Mijają już dwa lata odkąd jestem na emeryturze. Pracuję dodatkowo w zakładzie pracy na 1/2 etatu. Zgodnie z umową obowiązuje mnie 3-miesięczne wypowiedzenie. Czy składając takie wypowiedzenie mogę w jego trakcie złożyć (ze względu na stan zdrowia) wypowiedzenie natychmiastowe bez konsekwencji ze strony zakładu pracy?Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »