Kategoria: Inne

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pracodawca nie płaci składek ZUS

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-04-23

Niedawno się dowiedziałem, że mój pracodawca nie opłaca składek ZUS. Jak mogę na nim wymusić opłacanie tych zobowiązań? Czy ta sytuacja może wpłynąć na wysokość mojej przyszłej emerytury?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczanie i opłacanie składek za pracowników spoczywa na pracodawcy. Ze względu na to, że pracodawcy nie zawsze prawidłowo wywiązują się z tego obowiązku, pracownicy mają możliwość sprawdzić, czy składki za nich są opłacane. Co roku, zgodnie z art. 50 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z dnia 4 grudnia 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), osoby ubezpieczone otrzymują informację o stanie konta w ZUS za rok ubiegły. Na tej podstawie można ustalić, czy pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne oraz czy składki te są płacone w odpowiedniej wysokości. Problem jednak może wystąpić też w roku bieżącym, dlatego pracownik, który ma wątpliwości, czy składki są płacone, może zwrócić się do pracodawcy o udostępnienie mu informacji na temat opłacanych składek – pracodawca zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy o systemie społecznych udostępnia taką informację na formularzu ZUS RMUA lub w innej formie zawierającej dane, jak na ZUS RMUA. Pomimo tego, że od tego roku ZUS RMUA jest przekazywany pracownikom tylko raz w roku, pracownik może wnioskować o częstsze wydawanie takiego dokumentu – wtedy firma będzie musiała go wydać za każdym razem, gdy zażąda tego pracownik, ale nie częściej niż raz na miesiąc. Oprócz zobowiązania pracodawcy do częstszego wystawiania ZUS RMUA, ubezpieczony ma prawo zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z zapytaniem, czy pracodawca odprowadza za niego składki.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W przypadku ustalenia, że pracodawca nie opłaca składek, pracownik powinien poinformować o tym fakcie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wezwie pracodawcę do uregulowania długu wraz z należnymi odsetkami za zwłokę (art. 23 ust. 1 i art. 32 ustawy o systemie społecznych). Oprócz tego pracodawca w drodze postępowania sądowego może zostać ukarany karą grzywny (art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), a jeśli jego działanie było złośliwe bądź uporczywe – dodatkowo może on ponieść odpowiedzialność karną, taką jak ograniczenie wolności (art. 218 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny)

Przedsiębiorca, który dopuścił się zwłoki w opłacaniu składek bądź uiścił je w zaniżonej wielkości, może też zostać ukarany karą opłaty do wysokości 100% zaległości składek – na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jednakże przepis ten może wkrótce przestać obowiązywać – 18 listopada 2010 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nakładanie dodatkowej opłaty w wysokości 100% sumy nieopłaconych składek na nierzetelnych pracodawców była niezgodna z konstytucją (wyrok TK sygn. akt P 29/09 Dz. U.  225, poz. 1474). Pod koniec maja br. w życie mają wejść nowe przepisy, które dostosują przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do wyroku TK.

Powyższe sankcje to tylko niektóre z konsekwencji, jakie może ponieść pracodawca, który nie opłaca terminowo składek na ubezpieczenia społeczne.

Brak wpłaconych składek nie powinien obciążać pracownika i nie powinien wpłynąć na wysokość jego przyszłych świadczeń, może on mieć jednak problem z udokumentowaniem okresów składkowych lub może pojawić się rozbieżność pomiędzy danymi wykazanymi przez ubezpieczonego a stanem jego konta w ZUS i OFE. Stąd ważne jest, aby dołożyć wszelkiej staranności i na bieżąco analizować dokumenty, otrzymywane od pracodawcy. W razie pojawienia się wątpliwości – warto skontaktować się z ZUS-em w celu ich wyjaśnienia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »