System czasu pracy palacza

• Autor: Marta Handzlik

Zatrudniam dwóch pracowników na umowę o pracę, którzy pracują w systemie równoważnego czasu pracy z przedłużonym dobowym wymiarem do 12 godzin (obsługują piec centralnego ogrzewania). Proszę o podanie przepisów prawidłowego planowania pracy tym pracownikom. Jak należy rozliczać dni świąteczne takich pracowników i nadgodziny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


System czasu pracy palacza

Na czym polega system równoważnego czasu pracy?

Równoważny czas pracy polega na wydłużaniu czasu pracy w danym dniu czy tygodniu na rzecz skrócenia czasu pracy w innym dniu lub tygodniu albo udzieleniu dni wolnych od pracy. System równoważy czas pracy tak, aby w okresie rozliczeniowym jego dopuszczalny wymiar nie był przekroczony.

System równoważnego czasu pracy jest określony w art. 135 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), który stanowi, że jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.

Przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę

Istotą równoważnego systemu czasu pracy będzie zatem przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy – maksymalnie do 12 godzin na dobę. Jest to jednak przedłużenie kosztem skróconego lub wolnego dnia pracy w innym dniu.

Rozliczając pracę nadliczbową, należy zawsze odróżnić nadgodziny dobowe od średniotygodniowych. Wynika to z art. 1511 § 1 i 2 K.p., który przewiduje zróżnicowaną wysokość dodatku za poszczególne rodzaje nadgodzin.

Co do zasady, nadgodziny dobowe wynagradzane są dodatkiem w wysokości 50% wynagrodzenia. Chyba że przypadają w porze nocnej, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, albo w dniu wolnym od pracy udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy – wówczas przysługuje 100-procentowy dodatek. Natomiast za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym przysługuje zawsze dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia.

Aby zmniejszyć liczbę nadgodzin można w niektóre dni zobowiązać pracowników do pracy w niższej liczbie godzin, tak aby tygodniowa i miesięczne norma czasu pracy nie zostały przekroczone.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Naruszenie zasady pięciodniowego tygodnia pracy w przypadku stosowania systemu równoważnego

Naruszenie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przypadku stosowania systemu równoważnego w praktyce występuje sporadycznie, gdyż przedłużony wymiar dobowy w większości przypadków jest bilansowany większą ilością dni wolnych od pracy. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 147 K.p. w każdym systemie czasu pracy, jeżeli przewiduje on rozkład czasu pracy obejmujący pracę w niedziele i święta, pracownikom zapewnia się łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie.

Pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy.

Zasada korzystania raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy nie dotyczy pracownika zatrudnionego w weekendowym systemie czasu pracy. Ponadto pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:

  • w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, a jeżeli nie jest to możliwe – do końca okresu rozliczeniowego,
  • w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »