Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Notatka służbowa sporządzona przez dyrektora szkoły

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-06-07

Jestem nauczycielem zatrudnionym na podstawie Karty Nauczyciela. W obecności dyrekcji szkoły sporządzono notatkę służbową z rozmowy przeprowadzonej ze mną. Rozmowa dotyczyła tego, że 5 minut przed dzwonkiem wyszłam z dziećmi z sali i zaprowadziłam je do szatni. Wezwano mnie z tego powodu i zażądano wyjaśnień. W tym dniu zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze prowadziłam 5 godzin. Obowiązuje mnie 25-godzinny tydzień pracy dydaktycznej, pozostałe godziny to przygotowywanie się do zajęć, samokształcenie i szkolenia (ogółem 40 godzin tygodniowo). Pracodawca każe nam codziennie przychodzić do pracy o 7:45 i pełnić opiekę nad dziećmi w szatni, z której prowadzimy je do sal. Czy dyrektor miał prawo sporządzić taką notatkę? Czy notatka służbowa może być pretekstem do zwolnienia mnie z pracy? I czy odnotowuje się ją na świadectwie pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Notatka służbowa nie jest ani formą nałożenia na pracownika kary, ani nie jest podstawą do odwołania się od niej. Jest tylko formą potwierdzenia pewnych okoliczności.

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) – czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze pensum;

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Jak Pani widzi, w ramach 40-godzinnego czasu pracy, poza pensum, musi Pani także (poza samokształceniem i przygotowywaniem się do zajęć) realizować także inne zajęcia – w tym opiekuńcze. Pracodawca słusznie więc domaga się od Pani, aby przychodziła do pracy przed rozpoczęciem zajęć i pełniła opiekę nad dziećmi. Także po zakończonych zajęciach musi Pani dyżurować, co oznacza, że nie może Pani prowadzić dzieci do szatni 5 minut przed końcem zajęć.

Dyrektor słusznie więc zwrócił Pani uwagę na nieodpowiednie wywiązywanie się z obowiązków. Jeśli zajęcia mają trwać od 8 do 13, nie może ich Pani kończyć przed czasem tylko dlatego, że przed ich rozpoczęciem miała Pani dyżur.

Jeśli pracodawca zechce Panią zwolnić, to taka notatka może być argumentem za zwolnieniem. Ale nie będzie jej w Pani świadectwie pracy, choć może znajdować się w Pani aktach osobowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Skrócenie okresu wypowiedzenia z 3 miesięcy do 1 miesiąca

Skrócenie okresu wypowiedzenia z 3 miesięcy do 1 miesiąca

Mam pytanie o skrócenie okresy wypowiedzenia. Otóż mam chorą matkę, która żyje samotnie w innym mieście. Tylko ja mogę się nią zaopiekować i muszę...

Odpowiedź na propozycję porozumienia zmieniającego

Pracodawca zamierza przedstawić mi propozycję porozumienia zmieniającego. Ile mam czasu na udzielenie odpowiedzi, czy zgadzam się na nowe warunki, czy nie?

 

Wypowiedzenie umowy o pracę i zwolnienie lekarskie z tego samego dnia

Pracuje w sektorze prywatnym. Dzisiaj na spotkaniu zespołu, w miejscu, w którym normalnie nie wykonuję pracy, otrzymałem wypowiedzenie umowy...

 

Zaniedbanie kadrowej w przesłaniu zwolnienia do ZUS a odszkodowanie za opóźnienie wypłaty zasiłku

Dostarczyłam zwolnienie lekarskie w terminie. Niestety pani kadrowa nie przesłała zwolnienia do ZUS-u w ciągu 7 dni, co spowodowało opóźnienie...

 

Czy urlop zdrowotny wlicza się do 20 lat pracy przy tablicy?

Pracuję 18 lat w szkole i w tym czasie byłem rok na urlopie zdrowotnym. Mam 30 lat pracy i za 2 lata chciałem iść na emeryturę (mam 58...

 

Nagła śmierć pracodawcy

Nagle zmarł pracodawca, firmę prowadził jednoosobowo (działalność gospodarcza była tylko na niego). Posiadał biuro rachunkowe, które prowadziło jego...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »