Notatka służbowa sporządzona przez dyrektora szkoły

• Autor: Marta Handzlik

Jestem nauczycielem zatrudnionym na podstawie Karty Nauczyciela. W obecności dyrekcji szkoły sporządzono notatkę służbową z rozmowy przeprowadzonej ze mną. Rozmowa dotyczyła tego, że 5 minut przed dzwonkiem wyszłam z dziećmi z sali i zaprowadziłam je do szatni. Wezwano mnie z tego powodu i zażądano wyjaśnień. W tym dniu zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze prowadziłam 5 godzin. Obowiązuje mnie 25-godzinny tydzień pracy dydaktycznej, pozostałe godziny to przygotowywanie się do zajęć, samokształcenie i szkolenia (ogółem 40 godzin tygodniowo). Pracodawca każe nam codziennie przychodzić do pracy o 7:45 i pełnić opiekę nad dziećmi w szatni, z której prowadzimy je do sal. Czy dyrektor miał prawo sporządzić taką notatkę? Czy notatka służbowa może być pretekstem do zwolnienia mnie z pracy? I czy odnotowuje się ją na świadectwie pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Notatka służbowa sporządzona przez dyrektora szkoły

Sporządzenie notatki służbowej z rozmowy dyrekcji z nauczycielem

Notatka służbowa nie jest ani formą nałożenia na pracownika kary, ani nie jest podstawą do odwołania się od niej. Jest tylko formą potwierdzenia pewnych okoliczności.

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) – czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze pensum;

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Niewywiązywanie się nauczyciela ze swoich obowiązków

Jak Pani widzi, w ramach 40-godzinnego czasu pracy, poza pensum, musi Pani także (poza samokształceniem i przygotowywaniem się do zajęć) realizować także inne zajęcia – w tym opiekuńcze. Pracodawca słusznie więc domaga się od Pani, aby przychodziła do pracy przed rozpoczęciem zajęć i pełniła opiekę nad dziećmi. Także po zakończonych zajęciach musi Pani dyżurować, co oznacza, że nie może Pani prowadzić dzieci do szatni 5 minut przed końcem zajęć.

Dyrektor słusznie więc zwrócił Pani uwagę na nieodpowiednie wywiązywanie się z obowiązków. Jeśli zajęcia mają trwać od 8 do 13, nie może ich Pani kończyć przed czasem tylko dlatego, że przed ich rozpoczęciem miała Pani dyżur.

Jeśli pracodawca zechce Panią zwolnić, to taka notatka może być argumentem za zwolnieniem. Ale nie będzie jej w Pani świadectwie pracy, choć może znajdować się w Pani aktach osobowych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »