Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie się z pracy po wypadku w pracy a świadczenia ZUS i odszkodowanie

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-06-20

Miałam wypadek w pracy, jestem na zwolnieniu lekarskim. Został sporządzony protokół przez BHP. Nie wiem, jak długo potrwa jeszcze leczenie, a pracodawca czeka na mnie. Ja jednak nie chcę wracać do tej pracy, myślę o wypowiedzeniu umowy, tylko w jaki sposób to zrobić? Czy będąc na zwolnieniu lekarskim, mogę się zwolnić, i co wtedy ze zwolnieniem oraz z odszkodowaniem za wypadek przy pracy od ZUS, o który mogę się ubiegać dopiero po zakończeniu leczenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) – pracownik za czas niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) – z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej ubezpieczonemu przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru. Taki zasiłek wypłacany jest od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wspomnianą wyżej okolicznością, niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu.

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:

  •  zasiłek chorobowy,
  •  świadczenie rehabilitacyjne,
  •  zasiłek wyrównawczy,
  •  jednorazowe odszkodowanie,
  •  renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa,
  •  renta rodzinna,
  •  dodatek pielęgnacyjny,
  •  dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej,
  • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Przepisy prawa nie wskazują, że jeśli po wypadku przy pracy (a więc po nabyciu prawa do świadczeń z tego tytułu) pracownik zakończy stosunek pracy, to prawo do tych świadczeń przepada.

W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik może wręczyć pracodawcy wypowiedzenie – będzie ono skuteczne mimo nieobecności pracownika w pracy.

Po ustaniu stosunku pracy ZUS nadal może Pani wypłacać zasiłek chorobowy aż do wykorzystania 182 dni choroby. I nie zmieni się wysokość zasiłku chorobowego oraz nie wpłynie to na wysokość odszkodowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »