Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powrót z urlopu macierzyńskiego a wynagrodzenie

Dorota Kriger • Opublikowane: 2013-04-10

Wiem, że wracając po urlopie macierzyńskim na niepełny etat, jestem chroniona przed zwolnieniem przez 12 miesięcy i że pracodawca ma obowiązek dać mi takie samo wynagrodzenie lub zaktualizowane o ewentualne podwyżki. Pracodawca każe mi podpisać aneks do umowy obniżający wynagrodzenie i robi tak też z innymi pracownikami w firmie. Czy przez te 12 miesięcy ochrony chronione jest również wynagrodzenie?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Owszem, zgodnie z art. 1832 Kodeksu pracy (K.p.): „pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu”.

Zgodnie z powyższym pracownik wracający z urlopu macierzyńskiego ma prawo do wynagrodzenia za pracę w takiej wysokości, jaką otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Uwzględnia się tu wszystkie premie, podwyżki i dodatkowe świadczenia, do których pracownik miałby prawo zgodnie z regulaminem, gdyby nie korzystał z urlopu, tylko cały czas świadczył pracę. Jeśli jednak pracownik po zakończeniu urlopu macierzyńskiego zamierza skorzystać z uprawnienia, jakie daje mu art. 1867 § 1 K.p., czyli zamierza pracować w obniżonym wymiarze czasu pracy (nie niższym niż połowa pełnego wymiaru) w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego, to jego wynagrodzenie w tym czasie będzie obniżone proporcjonalnie do zmienionego wymiaru czasu pracy.

Ponadto, zgodnie z art. 1868 § 1 K.p.: „Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy [tzw. okres ochronny – przyp. aut.]. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika”. Powyższe oznacza, że pracodawca w okresie „ochronnym” nie tylko nie może rozwiązać umowy o pracę ani jej wypowiedzieć, jeśli brak ku temu podstaw, lecz także nie może wypowiedzieć warunków pracy i płacy w trakcie tego okresu, gdyby takie wypowiedzenie prowadziło do rozwiązania umowy o pracę (art. 42 § 3 K.p.). Taka sytuacja może zaś powstać, gdy pracownik, któremu zaproponowano w drodze wypowiedzenia zmieniającego nowe warunki pracy i płacy, odmówi ich przyjęcia – umowa w takim przypadku rozwiąże się wraz z upływem okresu wypowiedzenia.

W świetle powyższego nie jest możliwe obniżenie wynagrodzenia w drodze wypowiedzenia zmieniającego warunki płacy i pracy. Brak jest zaś takiego ograniczenia, gdy pracodawca zaproponuje nowe warunki w formie porozumienia i pracownik zgodzi się na taką zmianę.

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Czy premia uznaniowa może stanowić stały składnik wynagrodzenia?

Kilka lat temu otrzymałem aneks do umowy o pracę zmieniający mi wynagrodzenie zasadnicze na proporcje: 80% wynagrodzenia zasadniczego oraz 20% premii uznaniowej:...

 

Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym

Mam 59 lat pracy i 30-letni staż, a jestem księgową w małej firmie (9 pracowników). Otrzymuję wynagrodzenie zasadnicze bez dodatków....

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Opóźnianie wypłaty wynagrodzenia

Od kilku miesięcy pracodawca opóźnia notorycznie wypłatę wynagrodzenia, np.za marzec 24 kwietnia, za kwiecień 22 maja, za maj 1 lipca. Na początku lipca...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »