Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracownika
Baner RODO

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-07-14

Do kwietnia 2011 r. mam urlop wychowawczy, ale od 1 września chciałabym rozpocząć nową pracę. Mam umowę na czas określony do 2012 r. i okres wypowiedzenia 14 dni. Jakiego dnia powinnam więc złożyć wypowiedzenie, żeby zachować ciągłość pracy?

»Wybrane opinie klientów

Wiele osób ma problem z prawidłowym ustaleniem terminu zakończenia umowy, jeśli do rozwiązania umowy o pracę dochodzi wskutek złożonego przez jedną ze stron wypowiedzenia, szczególnie gdy okres wypowiedzenia trwa 1 lub 2 tygodnie. Również 2-tygodniowy termin wypowiedzenia jest wielokrotnie błędnie traktowany jako okres 14 dni.

Zgodnie z art. 33 K.p. przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. W przepisie tym jest mowa o 2 tygodniach, ale okres ten nie jest równoznaczny z 14 dniami.


W przypadku wypowiedzenia 2-tygodniowego nie ma potrzeby liczenia dni, gdyż okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień albo wielokrotność tygodni kończy się odpowiednio w sobotę (art. 30 § 21 K.p.). To oznacza, że w przypadku wypowiedzenia 2-tygodniowego muszą minąć 2 pełne tygodnie, a ostatnim dniem wypowiedzenia i jednocześnie ostatnim dniem umowy będzie sobota (bez względu na to, czy pracownik świadczy pracę w tym dniu).


Jeśli pracownik, którego obowiązuje 2-tygodniowe wypowiedzenie, chce rozpocząć nową pracę np. 1 września 2010 r., to powinien złożyć wypowiedzenie pomiędzy 9 a 13 sierpnia – ostatnim dniem jego zatrudnienia będzie wtedy 28 sierpnia (sobota).


Tylko przy zachowaniu tych terminów pracownik może mieć pewność, że umowa zakończy się w pożądanym przez niego terminie i że z początkiem września będzie mógł rozpocząć nową pracę. Innym rozwiązaniem jest zawarcie z pracodawcą porozumienia stron – wtedy umowa może się zakończyć w dowolnym terminie uzgodnionym przez strony.

Jeśli pracownik wypowie umowę o pracę, to urlop wychowawczy zakończy się wraz z ostatnim dniem umowy, nawet jeśli pracownik nie złoży pisma kończącego urlop.

Przypominam także o możliwości, jaką daje prawo pracy w zakresie podejmowania pracy dodatkowej w trakcie urlopu wychowawczego. Zgodnie z art. 1862 § 1 K.p. w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>


Być może więc nie jest konieczne rozwiązanie umowy o pracę u dotychczasowego pracodawcy, jeśli nowa praca nie będzie kolidowała ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Warto wziąć pod uwagę i takie rozwiązanie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Urlop wychowawczy podczas trwania okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę. Czy będąc na wypowiedzeniu, mogę złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Czy pracodawca może odmówić?

Okoliczność uzasadniająca rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Art. 55 § 2 Kodeksu pracy mówi, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Natomiast według art. 52 § 2 rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Rozumiem przez to, że osoba, która dowiedziała się o podstawie do rozwiązania umowy o pracę, może wypowiedzieć umowę tylko do miesiąca czasu. Później takie wypowiedzenie będzie nieskuteczne. Czy dobrze interpretuję te przepisy?

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

Ile czasu ma pracodawca na odwołanie się do sądu pracy od rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia? Powodem było niezapłacenie poborów za kwiecień. Pismo zostało doręczone 16.05. Pracodawca skontaktował się ze mną i powiedział, że jeśli się z nim dogadam, to nie skieruje sprawy do sądu i wystawi mi referencje. Co powinnam zrobić?

Rozwiązanie umowy z powodu niewypłacalności firmy

W związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa, w którym pracuję, pracodawca już 14 dni zalega mi z należną wypłatą, chciałbym wypowiedzieć umowę z art. 55 § 11 Kodeksu pracy. Czy jest to już jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracodawcy i czy mogę starać się o odszkodowanie w wysokości 3-miesięcznej wypłaty? A może lepiej zaczekać na planowane zwolnienia grupowe?

Porozumienie stron między pracownikiem a pracodawcą

Przed pójściem na zwolnienie lekarskie napisałem wniosek o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron między pracownikiem a pracodawcą. Pracodawca przysłał pismo z propozycją daty rozwiązania umowy. Jak mam na to odpowiedzieć? Czy możemy zawrzeć porozumienie podczas mojego zwolnienia lekarskiego?

Wypowiedzenie stosunku pracy przez nauczyciela

Jestem nauczycielem kontraktowym. Mam umowę o pracę zawartą do 31 sierpnia 2018 r. Chciałabym złożyć wypowiedzenie stosunku pracy z dniem 31 sierpnia 2017 r. Co muszę zrobić?Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »