Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy pracodawca może wymagać ode mnie wyjazdu na szkolenie?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-10-04

Wróciłam do pracy po urlopie macierzyńskim. Pracuję na zmniejszony wymiar czasu pracy (7/8 etatu) na umowę o pracę. Czy w związku z tym pracodawca może wymagać ode mnie wyjazdu na szkolenie, które jest poza miejscem mojego zamieszkania? Szkolenie razem z drogą pochłonęłoby cały dzień.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy pracodawca może wymagać ode mnie wyjazdu na szkolenie?

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 178 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r . – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2005 r. (I PK 144/04) pracownik uczestniczący w szkoleniu wykonuje polecenie pracodawcy pozostając w jego dyspozycji. Praktyczne szkolenie pracowników powinno się odbywać w ramach stosunku pracy, natomiast poza tym stosunkiem może być organizowane tylko wtedy, gdy szkoleniowy cel i metody działania wyraźnie dominują nad wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

Jeśli udział w szkoleniu jest wynikiem polecenia służbowego, na które pracownik ma niewielki wpływ, to niewątpliwie czas takiego szkolenia winien być zaliczany do czasu pracy, a pracownik winien otrzymać z tego tytułu wynagrodzenie, a jeśli szkolenie odbywa się poza ustalonymi z pracodawcą godzinami pracy, pracownikowi poza umówionym wynagrodzeniem należy się także dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

Słowem – jeśli Pani nie może odmówić udziału w szkoleniu, które trwa dłużej niż Pani dzień pracy, to należy przyjąć, że dojdzie do pracy w godzinach nadliczbowych. A taka praca jest możliwa jedynie za Pani zgodą.

Tak więc pracodawca bez Pani zgody na takie szkolenie wysłać Pani nie może.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Przedawnienie w sprawie godzin nadliczbowych

Pozwałem do Sądu Pracy mojego byłego pracodawcę o wyrównanie należności za przepracowane godziny nadliczbowe. Nie mam swojego prawnika i przed sądem...

 

Trzy sposoby wynagradzania za godziny nadliczbowe

Pracuję w wymiarze 8-godzinnym i często zostaję po godzinach. Pracodawca nie płaci nadgodzin, ale mam je do odbioru, czyli zostaję 2 h, to odbieram 2 – czy...

 

Należności od pracodawcy za wiele nadgodzin

Od wielu lat mój zakład pracy nie wypłaca mi należności za nadgodziny. Pracę ponadwymiarową mam udokumentowaną. Część kwoty dostałem w ramach...

 

Nadgodziny za wycieczki z podopiecznymi opieki społecznej

Jestem pracownikiem warsztatu terapii zajęciowej, który podlega pod opiekę społeczną, więc obowiązuje nas ustawa o pracowniku samorządowym....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »