Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy pracodawca może wymagać ode mnie wyjazdu na szkolenie?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-10-04

Wróciłam do pracy po urlopie macierzyńskim. Pracuję na zmniejszony wymiar czasu pracy (7/8 etatu) na umowę o pracę. Czy w związku z tym pracodawca może wymagać ode mnie wyjazdu na szkolenie, które jest poza miejscem mojego zamieszkania? Szkolenie razem z drogą pochłonęłoby cały dzień.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy pracodawca może wymagać ode mnie wyjazdu na szkolenie?

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 178 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r . – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2005 r. (I PK 144/04) pracownik uczestniczący w szkoleniu wykonuje polecenie pracodawcy pozostając w jego dyspozycji. Praktyczne szkolenie pracowników powinno się odbywać w ramach stosunku pracy, natomiast poza tym stosunkiem może być organizowane tylko wtedy, gdy szkoleniowy cel i metody działania wyraźnie dominują nad wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

Jeśli udział w szkoleniu jest wynikiem polecenia służbowego, na które pracownik ma niewielki wpływ, to niewątpliwie czas takiego szkolenia winien być zaliczany do czasu pracy, a pracownik winien otrzymać z tego tytułu wynagrodzenie, a jeśli szkolenie odbywa się poza ustalonymi z pracodawcą godzinami pracy, pracownikowi poza umówionym wynagrodzeniem należy się także dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

Słowem – jeśli Pani nie może odmówić udziału w szkoleniu, które trwa dłużej niż Pani dzień pracy, to należy przyjąć, że dojdzie do pracy w godzinach nadliczbowych. A taka praca jest możliwa jedynie za Pani zgodą.

Tak więc pracodawca bez Pani zgody na takie szkolenie wysłać Pani nie może.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Przedawnienie w sprawie godzin nadliczbowych

Pozwałem do Sądu Pracy mojego byłego pracodawcę o wyrównanie należności za przepracowane godziny nadliczbowe. Nie mam swojego prawnika i przed sądem...

 

Trzy sposoby wynagradzania za godziny nadliczbowe

Pracuję w wymiarze 8-godzinnym i często zostaję po godzinach. Pracodawca nie płaci nadgodzin, ale mam je do odbioru, czyli zostaję 2 h, to odbieram 2 – czy...

 

Należności od pracodawcy za wiele nadgodzin

Od wielu lat mój zakład pracy nie wypłaca mi należności za nadgodziny. Pracę ponadwymiarową mam udokumentowaną. Część kwoty dostałem w ramach...

 

Nadgodziny za wycieczki z podopiecznymi opieki społecznej

Jestem pracownikiem warsztatu terapii zajęciowej, który podlega pod opiekę społeczną, więc obowiązuje nas ustawa o pracowniku samorządowym....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »