Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zadaniowy system czasu pracy a brak 15-minutowej przerwy na posiłek

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-07-21

Czy przerwy wliczane do czasu pracy (np. 15 min na posiłek) obowiązują również w przypadku zadaniowego systemu czasu pracy? Zakładając 15 min przerwy na posiłek, to czy po przejściu na zadaniowy system osoba pracuje: 7 h 45 min + 15 min = 8 h czy: 8 h + 15 min = 8 h 15 min? W firmie dotychczas wpisywaliśmy w systemie ustawowy czas na posiłek. Ostatnio osoby, które przeszły na zadaniowy system pracy, otrzymały informację, aby nie wpisywać do systemu żadnych przerw.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

To, ile czasu pracuje pracownik zatrudniony w systemie zadaniowego czasu pracy, nie wynika z ustalonego dla tego pracownika rozkładu czasu pracy, ale z ilości powierzonych zadań i czasu potrzebnego na ich wykonanie (art. 140 K.p.). Wymiar zadań dla danego pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy ustala pracodawca w porozumieniu z pracownikiem. Czas poświęcony na ich wykonanie jest jednocześnie ograniczony normami określonymi w art. 129 K.p., tzn. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Ważne jest też to, iż osobom, które są zatrudnione w zadaniowym czasie pracy, nie prowadzi się ewidencji godzin pracy, gdyż nie rozlicza się ich z czasu, ale z zadań. Należy jedynie dbać o to, aby nie zostały przekroczone normy, o których była mowa powyżej.

Faktyczny czas, w którym pracownik wykona pracę, jest zależny tylko od możliwości tego pracownika i od właściwości powierzonych zadań, pracodawca nie może więc narzucać temu pracownikowi rozkładu czasu pracy, gdyż mijałoby się to z charakterem systemu czasu, w jakim jest ten pracownik zatrudniony.

Bezsprzecznie – zgodnie z art. 134 K.p. – prawo do 15-minutowej przerwy, przeznaczanej z reguły na posiłek i regenerację sił, ma każdy pracownik, który w danym dniu pracuje co najmniej 6 godzin. Ponieważ prawo do przerwy wynika z ilości przepracowanych w danym dniu godzin, przy systemie zadaniowym pracownik sam musi zadecydować, czy w danym dniu ma prawo do przerwy i czy ją wykorzysta. Pracodawca nie może w to prawo ingerować.

Zgodnie z powyższym pracownik zatrudniony w systemie zadaniowego czasu pracy ma prawo do przerwy, jeśli w danym dniu pracuje dłużej niż 6 godzin, ale nie wlicza tej przerwy do czasu pracy, gdyż w ogóle nie powinno się ewidencjonować godzin pracy tego pracownika.

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Nadgodziny a dni wolne

Pracuję na pełen etat, a w ostatnich tygodniach pracodawca każe mi zostawać po 11-12 godzin. Chciałem mieć wolne za nadgodziny, ale przełożony chce mi...

 

Ograniczenie godzin pracy

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym przez mianowanie. Obecnie pracuję na cały etat, tj. w szkole macierzystej mam 11/18 etatu i w drugiej szkole 7/18....

 

Pensum dydaktyczne

Od 12 lat pracuję w szkole, dawniej jako nauczycielka W-F. Miałam niestety ciężki wypadek, po którym przekwalifikowałam się na nauczycielkę matematyki...

 

Ruchomy czas pracy a indywidualny rozkład czasu pracy

Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze, w elastycznym systemie czasu pracy. Miałem zaplanowany dzień pracy, lecz...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »