Zadaniowy system czasu pracy a brak 15-minutowej przerwy na posiłek

• Autor: Dorota Kriger

Czy przerwy wliczane do czasu pracy (np. 15 min na posiłek) obowiązują również w przypadku zadaniowego systemu czasu pracy? Zakładając 15 min przerwy na posiłek, to czy po przejściu na zadaniowy system osoba pracuje: 7 h 45 min + 15 min = 8 h czy: 8 h + 15 min = 8 h 15 min? W firmie dotychczas wpisywaliśmy w systemie ustawowy czas na posiłek. Ostatnio osoby, które przeszły na zadaniowy system pracy, otrzymały informację, aby nie wpisywać do systemu żadnych przerw.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zatrudnienie w zadaniowym systemie czasu pracy

To, ile czasu pracuje pracownik zatrudniony w systemie zadaniowego czasu pracy, nie wynika z ustalonego dla tego pracownika rozkładu czasu pracy, ale z ilości powierzonych zadań i czasu potrzebnego na ich wykonanie (art. 140 K.p.). Wymiar zadań dla danego pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy ustala pracodawca w porozumieniu z pracownikiem. Czas poświęcony na ich wykonanie jest jednocześnie ograniczony normami określonymi w art. 129 K.p., tzn. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Ważne jest też to, iż osobom, które są zatrudnione w zadaniowym czasie pracy, nie prowadzi się ewidencji godzin pracy, gdyż nie rozlicza się ich z czasu, ale z zadań. Należy jedynie dbać o to, aby nie zostały przekroczone normy, o których była mowa powyżej.

Faktyczny czas, w którym pracownik wykona pracę, jest zależny tylko od możliwości tego pracownika i od właściwości powierzonych zadań, pracodawca nie może więc narzucać temu pracownikowi rozkładu czasu pracy, gdyż mijałoby się to z charakterem systemu czasu, w jakim jest ten pracownik zatrudniony.

Zobacz też: Niepłatna przerwa w czasie pracy

Prawo do 15-minutowej przerwy

Bezsprzecznie – zgodnie z art. 134 K.p. – prawo do 15-minutowej przerwy, przeznaczanej z reguły na posiłek i regenerację sił, ma każdy pracownik, który w danym dniu pracuje co najmniej 6 godzin. Ponieważ prawo do przerwy wynika z ilości przepracowanych w danym dniu godzin, przy systemie zadaniowym pracownik sam musi zadecydować, czy w danym dniu ma prawo do przerwy i czy ją wykorzysta. Pracodawca nie może w to prawo ingerować.

Zgodnie z powyższym pracownik zatrudniony w systemie zadaniowego czasu pracy ma prawo do przerwy, jeśli w danym dniu pracuje dłużej niż 6 godzin, ale nie wlicza tej przerwy do czasu pracy, gdyż w ogóle nie powinno się ewidencjonować godzin pracy tego pracownika.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »