Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niestawienie się w urzędzie pracy

Dorota Kriger • Opublikowane: 2013-05-22

Miałem się zgłosić do urzędu pracy 15.05.2013 r. na spotkanie jako bezrobotny. Niestety zapomniałem o nim i nie stawiłem się. Co przez to tracę? Jak sprawa wygląda z ubezpieczeniem? Równo za miesiąc od tego terminu wyjeżdżam do Anglii, gdzie będę miał pracę. Wychodzi więc na to, że przez miesiąc będę niezarejestrowanym bezrobotnym. Jakie będą tego konsekwencje?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestawienie się w urzędzie pracy

Utrata statusu bezrobotnego a prawo do ubezpieczenia zdrowotnego

W świetle przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 1415 z późn. zm.) od dnia, w którym nie stawił się Pan na spotkanie w powiatowym urzędzie pracy, stracił Pan status osoby bezrobotnej i wszystkie związane z nim prawa i przywileje, takie jak prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Gdyby potrafił Pan w udokumentowany i rzetelny sposób usprawiedliwić przyczynę swojej nieobecności, mógłby Pan złożyć odpowiednie wyjaśnienie w PUP w ciągu 7 dni od dnia, w którym miał się Pan stawić – w takim przypadku zachowałby Pan swój status. Jednakże, jeśli nie jest Pan w stanie skutecznie usprawiedliwić swojej nieobecności, gdyż powodem było przeoczenie terminu wizyty, utrata statusu następuje od dnia niestawienia się w PUP (art. 33 ust. 4 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Osoba, która utraciła status bezrobotnego traci tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, ale warto wiedzieć, że nadal przez 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego zachowuje Pan prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Zatem w Pana przypadku w dniu wyjazdu za granicę ustanie Pana prawo do świadczeń medycznych, do tego zaś czasu może Pan w razie potrzeby korzystać z opieki zdrowotnej.

Ponieważ utrata statusu następuje z dniem, w którym miał się Pan stawić w PUP, wcześniejszy czas jest okresem, w którym ten status obowiązywał, a także w którego trakcie miał Pan prawo do wszystkich świadczeń i przywilejów z nim związanych. W związku z tym nie ma Pan obowiązku zwracać żadnych kwot związanych z ubezpieczeniem i świadczeniami, jeśli takowe były Panu udzielone.

W zaistniałej sytuacji niezależnie od planów wyjazdowych zalecam zgłoszenie się do PUP w celu przedstawienia sytuacji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki