Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niestawienie się w urzędzie pracy

Dorota Kriger • Opublikowane: 2013-05-22

Miałem się zgłosić do urzędu pracy 15.05.2013 r. na spotkanie jako bezrobotny. Niestety zapomniałem o nim i nie stawiłem się. Co przez to tracę? Jak sprawa wygląda z ubezpieczeniem? Równo za miesiąc od tego terminu wyjeżdżam do Anglii, gdzie będę miał pracę. Wychodzi więc na to, że przez miesiąc będę niezarejestrowanym bezrobotnym. Jakie będą tego konsekwencje?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W świetle przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 1415 z późn. zm.) od dnia, w którym nie stawił się Pan na spotkanie w powiatowym urzędzie pracy, stracił Pan status osoby bezrobotnej i wszystkie związane z nim prawa i przywileje, takie jak prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Gdyby potrafił Pan w udokumentowany i rzetelny sposób usprawiedliwić przyczynę swojej nieobecności, mógłby Pan złożyć odpowiednie wyjaśnienie w PUP w ciągu 7 dni od dnia, w którym miał się Pan stawić – w takim przypadku zachowałby Pan swój status. Jednakże, jeśli nie jest Pan w stanie skutecznie usprawiedliwić swojej nieobecności, gdyż powodem było przeoczenie terminu wizyty, utrata statusu następuje od dnia niestawienia się w PUP (art. 33 ust. 4 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Osoba, która utraciła status bezrobotnego traci tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, ale warto wiedzieć, że nadal przez 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego zachowuje Pan prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Zatem w Pana przypadku w dniu wyjazdu za granicę ustanie Pana prawo do świadczeń medycznych, do tego zaś czasu może Pan w razie potrzeby korzystać z opieki zdrowotnej.

Ponieważ utrata statusu następuje z dniem, w którym miał się Pan stawić w PUP, wcześniejszy czas jest okresem, w którym ten status obowiązywał, a także w którego trakcie miał Pan prawo do wszystkich świadczeń i przywilejów z nim związanych. W związku z tym nie ma Pan obowiązku zwracać żadnych kwot związanych z ubezpieczeniem i świadczeniami, jeśli takowe były Panu udzielone.

W zaistniałej sytuacji niezależnie od planów wyjazdowych zalecam zgłoszenie się do PUP w celu przedstawienia sytuacji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

 

Ubezpieczenie wypadkowe przy umowie-zleceniu

Pracuję w firmie X na podstawie umowy o pracę. W czasie mojego urlopu pracowałam dla firmy Y na podstawie umowy-zlecenia. Podczas wykonywania tej drugiej pracy...

 

Odbycie szkolenia podczas zasiłku chorobowego w czasie ciąży

Jestem zatrudniona na czas określony w pewnej firmie do końca tego roku. Jestem w 6. Miesiącu ciąży i przebywam na zwolnieniu lekarskim....

 

Czy nauczyciel będący radnym może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

Czy nauczyciel będący radnym może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia? Wiem, że MEN stoi na stanowisku, że nie. Jednak orzeczenia sądów...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »