Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem kontraktowym za porozumieniem stron

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-01-27

Jestem nauczycielem kontraktowym, podpisałem umowę o pracę we wrześniu na okres jednego roku szkolnego (do końca sierpnia). W umowie nie ma nic o okresie wypowiedzenia. Chciałbym rozwiązać umowę z końcem pierwszego semestru na mocy porozumienia stron, ale obawiam się, że dyrektor się nie zgodzi. Czy może on odmówić podpisania porozumienia stron? Jak najlepiej rozwiązać tę sytuację?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przypadku nauczycieli w pierwszej kolejności odpowiedzi na Pana pytanie należy szukać w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela. Z treści pytania wynika, że został Pan zatrudniony na czas określony, czyli na podstawie art. 10 ust. 7 KN. Niestety Karta nauczyciela nie reguluje spraw dotyczących rozwiązywania umów z nauczycielami kontraktowymi, którzy zatrudnieni są na czas określony. Zgodnie więc z art. 91c Karty Nauczyciela zastosowanie w tych kwestiach będą mieć przepisy Kodeksu pracy.

Kodeks pracy, podobnie jak Karta nauczyciela, zezwala na rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron (art. 30 § 1 pkt 1 K.p.). Jednakże, jak sama nazwa wskazuje, do porozumienia potrzebna jest zgodna wola obu stron. Jeśli więc pracodawca nie wyraża zgody na rozwiązanie umowy przed upływem czasu jej obowiązywania – nie ma mowy o porozumieniu stron.

Pozostaje kwestia wypowiedzenia, które zgodnie z art. 33 K.p. jest dopuszczalne w przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy. Według tego przepisu strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania takiej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Jeżeli jednak w treści umowy nie ma klauzuli o możliwości zastosowania wypowiedzenia – wcześniejsze rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem nie jest możliwe.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy obowiązująca Pana umowa o pracę, zawarta na czas określony, rozwiąże się więc z chwilą upływu okresu, na który została zawarta, jeśli wcześniej nie uda się Panu dojść do porozumienia z pracodawcą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Jak napisać wypowiedzenie umowy na czas określony i co powinno zawierać wypowiedzenie?

Mam zamiar złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, zawartej na czas określony, z klauzulą o możliwości wypowiedzenia. Jak długo będzie trwał okres...

 

Okoliczność uzasadniająca rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Art. 55 § 2 Kodeksu pracy mówi, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę...

 

Rozwiązanie umowy z powodu niewypłacalności firmy

W związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa, w którym pracuję, pracodawca już 14 dni zalega mi z należną wypłatą, chciałbym...

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy

Pracuję w prywatnej firmie. Od ponad roku są problemy z wypłatami. Pracodawca płaci tylko częściowo i na dodatek po terminie. W sumie nie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »