Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Konsekwencje pracy w nadgodzinach przez kobietę w ciąży

Autor: Tomasz Krupiński

Czy są jakieś konsekwencje dla pracownicy lub pracodawcy w przypadku, gdy kobieta jest w ciąży, ale fakt ten ukrywa i pracuje w nadgodzinach? Znalazłam zapis, który mówi, że nawet jeśli pracodawca nie był poinformowany przez pracownicę o ciąży, ale stan ten jest widoczny, to nie może on pozwolić na nadgodziny. Jednakże informacja ta nie została doprecyzowana. Co w sytuacji, gdy pracownica stara się ukrywać ciążę i pracuje w nadgodzinach z własnej woli? Czy np. praca w godzinach nadliczbowych w 8 miesiącu ciąży będzie dla ZUS i innych urzędów podejrzana? W jaki sposób instytucje mogą domagać się wyjaśnień?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Konsekwencje pracy w nadgodzinach przez kobietę w ciąży

Ciąża a praca w nadgodzinach i porze nocnej

„Zgodnie z art. 178 § 1 Kodeksu pracy pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych. Przesłankę tej normy ochronnej stanowi troska o zdrowie kobiety i płodu. Zbyt duża liczba godzin pracy w ciągu dnia wywiera negatywny wpływ na stan zdrowia.

Praca w godzinach nadliczbowych wymaga nie tylko zwiększonego wysiłku, ale stanowi poważne ograniczenie czasu wolnego, w którym kobieta powinna regenerować siły. Przepis art. 178 § 1. K.p. zabrania także zatrudniania ciężarnej w porze nocnej. Przepis 178 K.p. ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że musi być przestrzegany, nawet jeżeli kobieta w ciąży wyrazi zgodę na pracę w tych godzinach.

Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej obowiązuje od chwili przedłożenia pracodawcy zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego stan ciąży. Jeżeli jednak pracownica nie przedstawiła takiego zaświadczenia, a stan ciąży jest widoczny, pracodawca także nie może jej zatrudniać w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej” (wypowiedź Państwowej Inspekcji Pracy, https://www.pip.gov.pl/pl/baza-wiedzy/prawo-pracy/rodzicielstwo).

Możliwe konsekwencje dla pracodawcy

Zgodnie z art. 281. § 1 pkt 5 K.p. „kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu, narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł”.

Ponadto pracodawca mając wątpliwości co do stanu kobiety, ma obowiązek wysłać ją na badania lekarskie. Ciążę trudno jest ukryć, szczególnie 8 miesiąc. Wątpliwe, aby Państwowa Inspekcja Pracy dała wiarę temu, że pracownica ukryła ją tak skutecznie, że pracodawca ciąży nie zauważył. Biorąc pod uwagę wysokość kary, jaka grozi za to naruszenie, ryzyko jest mało opłacalne dla dobra pracodawcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info