Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odstąpienie od aneksu do umowy o pracę

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-05-13

Podpisałem wczoraj pod wpływem emocji aneks do umowy o pracę. Do jakiego czasu mogę od takiego aneksu odstąpić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Odstąpienie od aneksu do umowy o pracę

Zmiana warunków umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zmiana warunków umowy o pracę na mocy porozumienia stron, zwana potocznie aneksem do umowy, to najczęściej stosowana forma zmiany umowy. Dzieje się tak, ponieważ za jej pomocą możliwa jest modyfikacja praktycznie wszystkich postanowień kontraktu. Drugą możliwością jest tzw. wypowiedzenie zmieniające, jednak możliwości jego zastosowania są mocno ograniczone (np. nie może służyć do zmiany rodzaju umowy o pracę – z zawartej na czas nieokreślony na umowę na czas określony).

Aneks stanowi dodatkowy dokument, zmieniający warunki umowy o pracę mocą zgodnej woli stron. Do zmiany postanowień dochodzi, kiedy propozycja pracodawcy zostaje zaakceptowana przez pracownika, w terminie uzgodnionym przez strony. Co ważne, porozumienie zmieniające (aneks) może zostać przez strony zawarte nawet w czasie, kiedy pracownik podlega szczególnej ochronie z mocy przepisów prawa, np. pracownica w okresie ciąży, pracownik w wieku przedemerytalnym, pracownik w trakcie zwolnienia lekarskiego, itp.

Czy pracownik może zmienić zdanie i uchylić się od skutków złożonego przez siebie oświadczenia?

Próby uchylenia się przez zatrudnionego od skutków podpisanego dokumentu spełzną na niczym, jeśli nie może on wykazać, że doszło do wadliwego złożenia oświadczenia woli.

Pracownicy, chcąc uwolnić się od skutków złożonych oświadczeń woli, próbują powoływać się na ich wady. W praktyce wskazują tu najczęściej na błąd, groźbę ze strony pracodawcy lub brak możliwości swobodnego podjęcia decyzji lub wyrażenia woli.

Skuteczne uchylenie się przez pracownika od skutków swego oświadczenia woli może być niekorzystne dla pracodawcy, gdyż np. może zniweczyć zawarte wcześniej porozumienie zmieniające lub rozwiązanie umowy o pracę za porozumiem stron.

Zasadą jest, że pracownik nie może swobodnie zmienić zdania i wycofać się ze złożonego przez siebie oświadczenia.

Czy jest możliwość odstąpienia pracownika od zawartego porozumienia zmieniającego warunki pracy?

Przykładowo nie ma możliwości dowolnie odstąpić od już zawartego porozumienia zmieniającego warunki pracy, czy rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Pracownik nie może bowiem tak po prostu odwołać swojego oświadczenia i uznać go za niebyłe.

Wynika to z faktu, że odwołanie oświadczenia woli, które zostało złożone pracodawcy, może być skuteczne tylko wówczas, gdy doszło do niego jednocześnie ze złożonym oświadczeniem lub wcześniej.

Zatem późniejsza zmiana stanowiska pracownika, który najpierw zgodził się np. na pogorszenie warunków pracy lub płacy, a następnie uznał, że jest to dla niego niekorzystne, nie jest wiążąca dla pracodawcy. Pracodawca może więc nie zgodzić się na ponowną zmianę warunków pracy lub płacy uznając, że warunki określone w porozumieniu zmieniającym zawartym z zatrudnionym pozostają nadal w mocy.

Podsumowując – nie może Pan tak po prostu odstąpić od podpisanego aneksu. Jeśli jednak chce Pan to zrobić musi Pan wystąpić do sądu i udowodnić (co jest wyjątkowo trudne), że podpisał Pan aneks pod wpływem błędu, groźby czy podstępu pracodawcy. Bez orzeczenia sądu nie ma możliwości wycofania się z podpisanego aneksu, chyba że pracodawca się na to zgodzi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »