Skrócony okres wypowiedzenia a świadectwo pracy

• Autor: Dorota Kriger

Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę z 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Pracownik wnioskował o skrócenie wypowiedzenia do 1 miesiąca, na co pracodawca wyraził zgodę. Czy w świadectwie pracy należy wpisać, że zastosowano skrócony okres wypowiedzenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Skrócony okres wypowiedzenia a świadectwo pracy

Skrócenie okresu wypowiedzenia wskutek porozumienia zawartego pomiędzy pracownikiem a pracodawcą

W sytuacji opisanej w pytaniu do skrócenia okresu wypowiedzenia doszło zgodnie z art. 36 § 6 K.p. wskutek porozumienia zawartego pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. W związku z tym na świadectwie pracy nie należy umieszczać informacji o zastosowanym krótszym okresie wypowiedzenia.

Inaczej jest w przypadku, który reguluje art. 361 § 1 K.p. – tu informacja o skróconym okresie wypowiedzenia powinna być zawarta w treści świadectwa pracy. Wynika to m.in. z faktu, że skrócenie okresu wypowiedzenia przy rozwiązywaniu umów o pracę z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników wiąże się z wypłatą odszkodowania.

Zobacz też: Co wpisać w świadectwie pracy w przypadku śmierci pracownika

Skrócenie okresu wypowiedzenia a termin rozwiązania umowy jaki powinno się wpisać w świadectwie pracy

W sytuacji przedstawionej w pytaniu w świadectwie pracy jako podstawę prawną należy wpisać art. 30 § 1 pkt 2 K.p., czyli rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracodawcę, ponieważ porozumienie dotyczy tylko terminu zakończenia umowy, a nie trybu jej rozwiązania. Zawarte porozumienie modyfikuje końcowy termin wypowiedzenia – rozwiązanie umowy o pracę nastąpi w terminie wcześniejszym, i tak powinno to zostać odnotowane na świadectwie pracy (poprzez wskazanie ustalonego przez strony terminu zakończenia umowy jako daty ostatecznego rozwiązania umowy o pracę).

Wynagrodzenie w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia przysługuje pracownikowi tylko do dnia rozwiązania umowy o pracę. Okresu tego nie wlicza się także do okresu zatrudnienia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »