Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skrócony okres wypowiedzenia a świadectwo pracy

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-10-14

Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę z 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Pracownik wnioskował o skrócenie wypowiedzenia do 1 miesiąca, na co pracodawca wyraził zgodę. Czy w świadectwie pracy należy wpisać, że zastosowano skrócony okres wypowiedzenia?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W sytuacji opisanej w pytaniu do skrócenia okresu wypowiedzenia doszło zgodnie z art. 36 § 6 K.p. wskutek porozumienia zawartego pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. W związku z tym na świadectwie pracy nie należy umieszczać informacji o zastosowanym krótszym okresie wypowiedzenia.

Inaczej jest w przypadku, który reguluje art. 361 § 1 K.p. – tu informacja o skróconym okresie wypowiedzenia powinna być zawarta w treści świadectwa pracy. Wynika to m.in. z faktu, że skrócenie okresu wypowiedzenia przy rozwiązywaniu umów o pracę z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników wiąże się z wypłatą odszkodowania.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu w świadectwie pracy jako podstawę prawną należy wpisać art. 30 § 1 pkt 2 K.p., czyli rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracodawcę, ponieważ porozumienie dotyczy tylko terminu zakończenia umowy, a nie trybu jej rozwiązania. Zawarte porozumienie modyfikuje końcowy termin wypowiedzenia – rozwiązanie umowy o pracę nastąpi w terminie wcześniejszym, i tak powinno to zostać odnotowane na świadectwie pracy (poprzez wskazanie ustalonego przez strony terminu zakończenia umowy jako daty ostatecznego rozwiązania umowy o pracę).

Wynagrodzenie w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia przysługuje pracownikowi tylko do dnia rozwiązania umowy o pracę. Okresu tego nie wlicza się także do okresu zatrudnienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwolnienie z pracy bez podania przyczyny a wypłata odprawy

Otrzymałyśmy z koleżanką rozwiązanie umów zawartych na czas określony. Pracodawca nie podał przyczyny wypowiedzenia, ale wiemy, że przyjął na nasze...

 

Czy prawo reguluje kolejność zwalniania pracowników w firmie?

Obecnie mam umowę na czas nieokreślony, ale w firmie trwają zwolnienia i boję się o swoją posadę. Pracodawca zwalniał dotąd głównie osoby zatrudnione za...

 

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Jak się bronić przed zwolnieniem dyscyplinarnym?

Otrzymałem karę nagany, którą przyjąłem i podpisałem. Za przewinienia szef odwołał mi premie uznaniowe oraz wynikowe i wysłał na urlop...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »