Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skarga rodzica na nauczyciela i obrażanie jego osoby - jak się bronić?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2021-09-06 • Aktualizacja: 2021-09-06

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w szkole podstawowej. Rodzic napisał na mnie skargę do Pani dyrektor, w części się zgadzam, ponieważ zrobiłem sprawdzian teoretyczny, nie wpisałem informacji do dziennika elektronicznego - o to rodzic miał największe pretensje. W skardze jednak podważa moje kompetencje jako nauczyciela, według niego jest niemożliwe, że posiadam stopień nauczyciela dyplomowanego, oczywiście pisze, że jestem arogancki, niekompetentny. Od kilku miesięcy chodzi i obraża mnie, mówiąc, że nie będę pracować w tej szkole, bo jestem niekompetentny. Co w takim wypadku mogę zrobić? Uważam że obraża moją osobę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Skarga rodzica na nauczyciela i obrażanie jego osoby - jak się bronić?

Naruszenie praw nauczyciela

Zgodnie z art. 63 ustawy Karta Nauczyciela „nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie – Kodeks karny”.

Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

Przestępstwo znieważenia i obraza osoby

W omawianej sprawie istnieje prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa znieważenia. Wobec tego, skoro znieważenie dotyczy Pana jako nauczyciela podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, spełnione są przesłanki podejrzenia popełnienia przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego.

Zgodnie z art. 226 § 1 Kodeksu karnego „kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Karalne jest tylko takie publiczne znieważenie funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej, które zostało dokonane w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych. Takie przestępstwo jest ścigane z oskarżenia publicznego.

Obrona nauczyciela

Wobec powyższego – skoro doszło do znieważenia – dyrektor szkoły (lub organ prowadzący) ma obowiązek występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. Wypełnienie przez dyrektora obowiązku z art. 63 ust. 2 KN polegać będzie na złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »