Kategoria: Wynagrodzenie

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można zrzec się ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-01-25

Chcę rozwiązać umowę o pracę z pracodawcą. Posiadam trzy miesiące wypowiedzenia, lecz za porozumieniem stron chciałbym odejść w ciągu miesiąca. W chwili obecnej mam 26 dni urlopu wypoczynkowego. Czy mogę zrzec się ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 171 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) w przypadku niewykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przysługuje mu ekwiwalent pieniężny.

Prawo do ekwiwalentu pieniężnego jest wyjątkiem od zasady, że urlop należy wykorzystać w naturze – czyli dosłownie – biorąc wolne. Wypłacenie ekwiwalentu jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy pracownik z powodu zakończenia stosunku pracy nie zdążył wykorzystać urlopu.

Zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia albo przeniesienia tego prawa na inną osobę został wyrażony wprost w art. 84 Kodeksu pracy. Pod pojęciem „prawa do wynagrodzenia” rozumieć należy także ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2006 r. (II PK 161/05) zakaz ten ma charakter bezwzględny i obejmuje zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia za pracę w drodze wszelkich oświadczeń woli pracownika, w tym również w drodze ugody sądowej.

Z kolei w wyroku z dnia 16 października 2006 r. (I PK 89/09) Sąd Najwyższy stwierdził, że nieważne jest również zobowiązanie się pracownika, że w przyszłości nie będzie dochodził od pracodawcy tego wynagrodzenia za pracę.

Podsumowując – nie można się zrzec ani prawa do urlopu, ani prawa do ekwiwalentu za urlop. W sytuacji, gdy pracownik w oświadczeniu woli zrzeknie się tego prawa albo przeniesie je na inną osobę – oświadczenie takie jest nieważne i nie wywoła żadnych skutków prawnych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »