Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można zrzec się ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-01-25

Chcę rozwiązać umowę o pracę z pracodawcą. Posiadam trzy miesiące wypowiedzenia, lecz za porozumieniem stron chciałbym odejść w ciągu miesiąca. W chwili obecnej mam 26 dni urlopu wypoczynkowego. Czy mogę zrzec się ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 171 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) w przypadku niewykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przysługuje mu ekwiwalent pieniężny.

Prawo do ekwiwalentu pieniężnego jest wyjątkiem od zasady, że urlop należy wykorzystać w naturze – czyli dosłownie – biorąc wolne. Wypłacenie ekwiwalentu jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy pracownik z powodu zakończenia stosunku pracy nie zdążył wykorzystać urlopu.

Zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia albo przeniesienia tego prawa na inną osobę został wyrażony wprost w art. 84 Kodeksu pracy. Pod pojęciem „prawa do wynagrodzenia” rozumieć należy także ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2006 r. (II PK 161/05) zakaz ten ma charakter bezwzględny i obejmuje zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia za pracę w drodze wszelkich oświadczeń woli pracownika, w tym również w drodze ugody sądowej.

Z kolei w wyroku z dnia 16 października 2006 r. (I PK 89/09) Sąd Najwyższy stwierdził, że nieważne jest również zobowiązanie się pracownika, że w przyszłości nie będzie dochodził od pracodawcy tego wynagrodzenia za pracę.

Podsumowując – nie można się zrzec ani prawa do urlopu, ani prawa do ekwiwalentu za urlop. W sytuacji, gdy pracownik w oświadczeniu woli zrzeknie się tego prawa albo przeniesie je na inną osobę – oświadczenie takie jest nieważne i nie wywoła żadnych skutków prawnych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »