Dwie umowy równolegle z jednym pracownikiem

Mam pracownika, który jest od 1 grudnia 2021 zatrudniony na 1/2 etatu na zastępstwo za osobę będąca na macierzyńskim, od 1 sierpnia zaproponowano mu drugą umowę na 1/2, ale już na czas określony, a po trzech miesiącach będzie to umowa na czas nieokreślony. Obydwie umowy są na pracownika gospodarczego, ale każda obsługuje inne miejsce (dwa inne ośrodki). Czy mogą być zawarte dwie umowy: jedna na zastępstwo, druga na czas określony, czy musimy zrobić aneks do istniejącej już umowy na zastępstwo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Dwie umowy równolegle z jednym pracownikiem

Zawarcie dwóch umów z jednym pracownikiem

Prawo nie zabrania posiadania kilku umów o pracę, nawet z tym samym pracodawcą. Sąd Najwyższy w jednym ze swoich wyroków wskazał, iż „w razie wykonywania na rzecz pracodawcy kilku rodzajów pracy podporządkowanej należy domniemywać, że strony łączy jeden stosunek pracy” (por. wyrok SN z 14 lutego 2002 r., sygn. akt I PKN 876/00). Głównym warunkiem dopuszczalności zawarcia z tym samym pracownikiem dwóch umów o pracę (na łącznie więcej niż jeden etat) jest to, by umowy te różniły się:

  • rodzajem wykonywanej pracy,
  • zakresem obowiązków.

Nie jest natomiast dozwolone, aby pracodawca zawarł z pracownikiem dwie umowy o pracę na tym samym stanowisku pracy.

Inna praca na drugiej umowie

Praca wykonywana na podstawie kolejnej umowy o pracę musi różnić się rodzajowo od pracy wykonywanej na podstawie podstawowej umowy o pracę. Podkreślał to także Sąd Najwyższy, który w cytowanym już wyżej wyroku z 13 marca 1997 r. (sygn. akt I PKN 43/97) orzekł, że „z tym samym pracodawcą, w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy”. W uzasadnieniu tego wyroku sąd podkreślił, że „założenia, które leżą u podstaw konstrukcji stosunku pracy oraz potrzeba ochrony interesów pracownika, polegającej na ustaleniu limitów i ograniczeń w przedłużaniu dobowego, tygodniowego i rocznego czasu pracy, prowadzą do wniosku, że z tym samym pracodawcą, w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju, pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy (może go z nim łączyć tylko jedna umowa)”.

W uchwale z 12 kwietnia 1994 r. (sygn. akt I PZP 13/94) Sąd Najwyższy orzekł, że „umowa zlecenia zawarta przez zakład pracy z sanitariuszem zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, przewidująca wykonywanie przez niego po godzinach pracy – za ustalonym w niej wynagrodzeniem – pracy tego samego rodzaju, co określony w umowie o pracę, stanowi umowę uzupełniającą umowę o pracę”.

Proszę zawrzeć aneks do umowy, bowiem zatrudnienie pracownika na tym samym stanowisku nie jest możliwe na podstawie dwóch umów.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »