Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Za późne złożenie wniosku o urlop macierzyński

Marta Handzlik • Opublikowane: 2014-07-07

Złożyłam wniosek o przyznanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego (a co za tym idzie – urlopu rodzicielskiego) o jeden dzień za późno. ZUS odmówił przyznania urlopu. Sprawa trafiła do sądu pracy, gdzie została oddalona. Co jeszcze mogę zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że wprowadzająca urlop rodzicielski ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, zwana dalej ustawą nowelizującą, weszła w życie 17 czerwca 2013 r.

Z prawa do tego urlopu i/ lub zasiłku za okres tego urlopu będą zatem mogli skorzystać ubezpieczeni rodzice dzieci urodzonych lub przyjętych na wychowanie począwszy od tego dnia, ale nie tylko. Przewidziany on został także dla ubezpieczonych:

  • korzystających w dniu 17 czerwca 2013 r. z podstawowego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego (na warunkach urlopu macierzyńskiego),
  • którzy zakończyli korzystanie z wymienionych urlopów przed 17 czerwca 2013 r., ale ich dzieci urodziły się lub zostały przyjęte na wychowanie po 31 grudnia 2012 r.

Jedną z podstawowych zasad jest, aby poszczególne urlopy, tj. podstawowy, dodatkowy (wydłużony za sprawą ustawy nowelizującej) i rodzicielski następowały bezpośrednio jeden po drugim, bez dnia przerwy.

Dodatkowy urlop macierzyński (na warunkach urlopu macierzyńskiego) oraz urlop rodzicielski przyznawane są na wniosek ubezpieczonego, złożony w odpowiednim terminie, nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu (przypomnijmy, iż przed zmianą przepisów termin ten wynosił 7 dni), przy czym nie później niż w ostatnim dniu korzystania z wcześniejszego urlopu.

Opóźnienie skutkuje powstaniem przerwy, a tym samym odmową udzielenia danego urlopu oraz przyznania zasiłku macierzyńskiego.

Osoby, które spóźnią się ze złożeniem wniosku o przyznanie urlopu macierzyńskiego w ustawowym terminie, mogą liczyć na jego przywrócenie, jeżeli uprawdopodobnią, że opóźnienie w złożeniu wniosku wynikło z przyczyn od nich niezależnych.

Jednakże, jeśli sprawa została negatywnie rozpatrzona przez sąd pierwszej instancji, obawiam się, że szanse na wygranie sprawy w drugiej instancji są minimalne, o ile nie znikome.

W razie jakichkolwiek wątpliwości chętnie odpowiem na Pani pytania dodatkowe związane z pytaniem głównym.

*Stan prawny z dnia 3.09.2013 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem na kończącym się urlopie macierzyńskim. Moim głównym źródłem utrzymania jest praca w szkole, drugim praca w poradni. Złożyłam wniosek...

 

Czy muszę wykorzystać urlop na żądanie?

Zostanę zwolniona z pracy za dwa tygodnie. Za niewykorzystany urlop zostanie mi wypłacona gratyfikacja, ale pojawił się problem dwóch dni urlopu na...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »