Kategoria: Zwolnienia grupowe

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1


Wygaszanie szkół - zwolnienia grupowe

Jestem nauczycielem języka angielskiego i matematyki w gimnazjum, stopień awansu zawodowego – kontraktowy, umowa na czas nieokreślony. Obecnie przebywam na urlopie rodzicielskim, potem przysługuje mi 15 tygodni urlopu uzupełniającego. Wiem, że w związku z reformą oświaty zostanie zlikwidowany jeden etat języka angielskiego i dwa etaty matematyki. Zostałam poinformowana przez pracodawcę, że po powrocie z urlopu mogę mieć tylko kilka godzin, mniej niż pół etatu. W gimnazjum jest kilku nauczycieli z obu przedmiotów, którzy mają wyższy stopień awansu zawodowego. Moje pytanie: czy mimo że wracam z urlopu rodzicielskiego, nie przysługuje mi pełny etat, jeśli nie wszystkie etaty moich przedmiotów są likwidowane? Czy ważniejsze jest to, że ja mam niższy stopień awansu zawodowego niż koledzy? Czy pracodawca postępuje prawidłowo, ograniczając właśnie mnie etat?

Odprawa po otrzymaniu 2-tygodniowego wypowiedzenia

Pracowałam w firmie ponad 4 lata, miałam umowę na czas określony do końca roku. Tymczasem teraz, czyli 5 miesięcy przed terminem otrzymałam 2-tygodniowe wypowiedzenie umowy z podaniem takiej oto podstawy: art. 30 § 1 pkt 2 w zw. z art. 33 K.p. Firma zatrudnia ponad 1000 pracowników. Wraz ze mną zwolniono w sumie 15 osób. Czy należy mi się odprawa?

Likwidacja oddziału firmy a obniżony wymiar czasu pracy po urlopie wychowawczym

Dzisiaj dowiedziałam się o likwidacji oddziału mojej firmy. Przyjechał przedstawiciel pracodawcy i wręczyły wszystkim obecnym wypowiedzenia umów z trzymiesięcznym okresem (wszyscy pracowali w firmie ponad 10 lat), bez zwolnienia z obowiązku pracy. W moim oddziale pracowało 25 osób, natomiast cała firma zatrudnia około 500 osób. Mnie w tym czasie nie było w firmie, ponieważ jeszcze przez dwa dni przebywam na zwolnieniu lekarskim. Niespełna dwa lata temu urodziłam dziecko i byłam przez rok na urlopie macierzyńskim, następnie poszłam na urlop wychowawczy, a przed 5 tygodniami wróciłam do pracy na pół etatu. Następny przyjazd przedstawiciela pracodawcy został zaplanowany na za tydzień. Na pewno również dostanę wypowiedzenie. Dodam, że likwidacji podlega tylko nasz oddział, firma nie ma żadnych problemów finansowych. Czego mogę spodziewać się po powrocie do pracy? Czy nie podlegam 12-miesięcznemu okresowi ochronnemu? Czy poza 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia przysługuje mi jeszcze jakaś odprawa? Czy firma wypłaci mi ekwiwalent za zaległy urlop? Jeśli wypowiedzenie dostanę z końcem miesiąca, to kiedy mija 3-miesięczny okres wypowiedzenia?

Ochrona pracownika przebywającego na urlopie po urodzeniu dziecka

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony, mój zakład pracy przeprowadza zwolnienia grupowe. Miesiąc temu urodziłam dziecko, na urlopie macierzyńskim przebywam już od kilku tygodni. Czy w czasie zwolnień grupiwych jestem bezpieczna?

Czy należy się odprawa w związku z wypowiedzeniem umowy z powodu likwidacji stanowiska pracy?

Pracodawca wręczył mi wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja stanowiska pracy. Pracowałam w tym zakładzie ponad pięć lat; jest w nim zatrudnionych mniej niż 20 osób. Czy w związku z wypowiedzeniem umowy z przyczyn niezależnych od pracownika należy mi się odprawa?

Odprawa pieniężna w przypadku niezaakceptowania zmiany warunków

W mojej firmie nadchodzą duże zmiany. Dostałam wypowiedzenie dotychczasowych warunków – przeniesienie na inne stanowisko, dużo niższa pensja. Czy w razie niezaakceptowania tych warunków przysługuje mi pensja pieniężna? W jakiej wysokości?

Zmiana warunków pracy dla osoby przed emeryturą

W moim zakładzie pracy szykują się zmiany. Dyrektor chce zamknąć 2 placówki. Pozostałe są odległe od mojej miejscowości o 120 km. Jestem 3,5 roku przed osiągnięciem emerytury. Czy pracodawca może mnie zwolnić lub zmienić warunki pracy, tj. jej miejsce? Jak to się ma do pracowników z umową społeczną gwarantującą im zatrudnienie do 2018 r.?

Likwidacja stanowiska pracownika w okresie przedemerytalnym

Czy rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony przy likwidacji zakładu i przeniesieniu go do innej miejscowości (odległej o ok. 300 km) może nastąpić z powodu likwidacji stanowiska pracy? Jestem pracownikiem w okresie przedemerytalnym – mam 2,5 roku do emerytury i nie chcę się przenosić. Jaki to ma wpływ na możliwość otrzymania zasiłku przedemerytalnego? Pierwotna ustna informacja pracodawcy podawała, że jest to likwidacja zakładu pracy, dlatego okres ochronny pracownika nie dotyczy i może być zwolniony.

I drugie pytanie: Czy zwolnienie pracownika w ostatnim miesiącu wypowiedzenia z obowiązku świadczenia pracy automatycznie pozbawia go 2 dni wolnych na poszukiwanie pracy?

Dwie odprawy po wypowiedzeniu umowy o pracę?

W firmie zatrudniającej ponad 300 pracowników przepracowałam 37 lat, mając umowę o pracę na czas nieokreślony. Otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Jako przyczyny wypowiedzenia pracodawca podał: „reorganizacja ze zmniejszeniem stanu zatrudnienia w dziale oraz osiągnięcie wieku emerytalnego”. Po okresie wypowiedzenia przeszłam na wcześniejszą emeryturę. Czy przysługuje mi odprawa z tytułu tzw. zwolnień grupowych oraz druga odprawa emerytalna?

Trzymiesięczne wypowiedzenie dla wszystkich pracowników a odprawa

Właściciel firmy dal wszystkim pracownikom, czyli około 40 osobom, trzymiesięczne wypowiedzenie. Wszyscy mieli umowy na czas nieokreślony. Powód wypowiedzenia to likwidacja stanowiska pracy. czy w takiej sytuacji należy się odprawa? Jeżeli tak, to jak się jej domagać?

Zwolnienie grupowe a odprawa

Miałam umowę na czas określony. Przed wygaśnięciem umowy ogłoszono likwidację zakładu i zaczęły się grupowe zwolnienia. Czy należy mi się odprawa?

Zwolnienie 16 pracowników

Jestem pracownikiem firmy, która zatrudnia ok. 400 pracowników. Osoby te pracują w różnych lokalizacjach, ale nie są ta filie jednej firmy. Tam gdzie ja pracuję, jest ok. 60 osób. Dzisiaj wypowiedzenia otrzymało 16 z nich. Czy przy zwolnieniu grupowym w tej sytuacji będzie brane pod uwagę tylko moje miejsce pracy, czy podciągną to pod całą firmę, tzn. pod ok. 400 pracowników?

Zwolnienie grupowe a 4 lata do emerytury

W zakładzie mojej mamy szykują się zwolnienia grupowe. Mama obawia się, że obejmą i ją. W kwietniu skończy 56 lat i będzie miała 28 lat pracy. Czy obejmuje ją ochrona przed takim zwolnieniem i czy takie zwolnienie może być doręczone w czasie zwolnienia lekarskiego?

Zwolnienie grupowe

W naszym zakładzie szykują się zwolnienia grupowe. Na jakie rozwiązanie umowy lepiej się zgodzić: za porozumieniem stron czy bez? Po jakim czasie dostanę zasiłek? Podobno firma może zaproponować przy zwolnieniu grupowym z przyczyny pracodawcy rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Czy to korzystne?

Zaspokojenie roszczeń w przypadku upadłości

Pracuje w firmie, w której od trzech miesięcy pracodawca nie wypłacił pracownikom wynagrodzenia. Zakład jest spółką akcyjną. Związki zawodowe działające na terenie mojej firmy planują strajk okupacyjny! Moje pytanie dotyczy ewentualnej upadłości firmy. Czy w momencie upadłości odzyskam zaległe pobory? Czy otrzymam jakąś odprawę? Czy istnieje fundusz gwarancyjny, który gwarantuje odzyskanie poborów (do ilu pensji pokrywa zadłużenie)? Czy będzie zapłacony ZUS i zaległe podatki, z którymi zalega pracodawca? Czym różni się upadłość od likwidacji zakładu? Proszę o instrukcje jak zachować się w tak katastrofalnym momencie istnienia mojego zakładu.

Zwolnienie grupowe - definicja

Proszę o podanie krótkiej definicji zwolnienia grupowego. Czy pracodawca może zatrudnić kogoś innego na moje miejsce w przypadku zwolnienia minie i likwidacji mojego etatu? Ile osób potrzeba zwolnic żeby zwolnienie można nazwać grupowym?

Ustalenie przyczyny wypowiedzenia

Po 9 miesiącach pracy otrzymałem wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem 2 tygodniowego wypowiedzenia bez podania przyczyny wypowiedzenia. Zatrudniony byłem na czas określony od 2002 r. do lutego 2006 r. Jak mam ustalić przyczynę wypowiedzenia, aby wiedzieć, czy należy się odprawa, skoro przyczyna podobno nie musi być zawarta w wypowiedzeniu?

Staż pracy dla celów odprawy

Pracowałam u mojego dotychczasowego pracodawcy 2 lata w okresie 1999–2001. Od dnia 1 stycznia 2004 r. zatrudniona jestem ponownie na umowę o pracę w pełnym wymiarze na czas nie określony. Wobec konieczności zawieszenia działalności gospodarczej, mój pracodawca we wrześniu 2004 r. wręczył mi dwutygodniowe wypowiedzenie. Mam pytanie, czy należy mi się odprawa i w jakiej wysokości. Pracodawca uważa, że odprawa nie należy się, gdyż konieczność zawieszenia działalności jest okolicznością jego nie dotyczącą, lecz niezależną od niego (pozbawiony został lokalu w którym dotychczas funkcjonował).

Konkretyzacja przyczyny zwolnienia

Otrzymałem 1 miesięczne wypowiedzenie umowy o pracę, zawartej na czas nie określony od grudnia 2002 r. Przyczyną wypowiedzenia jest brak wyników sprzedaży. Pracuję w charakterze przedstawiciela handlowego. Czy należy mi się odprawa?

Konieczność badania przesłanek do odprawy

Od 1994 r. byłem zatrudniony na czas nie określony w Spółce z o.o. w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku kierownika działu sprzedaży. W lutym 2003 roku uchwałą zgromadzenia wspólników powołany zostałem do zarządu spółki już jako dyrektor handlowy. W dniu 3 marca 2004 r. otrzymałem wypowiedzenie pracy ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2004 r. Powód wypowiedzenia pracy został określony jako „odwołanie Pana z członka zarządu”. Czy należy mi się odprawa?

Niezbędna przesłanka prawa do odprawy

Pracuję w jednym zakładzie 7 lat i mam umowę na czas nie określony. W tym roku podjęłam dalszą naukę i w związku z tym podjęłam decyzję o zwolnieniu z pracy. Mój pracodawca zgodził się na zwolnienie za porozumieniem stron. Mam tylko pytanie czy należy mi się odprawa dwumiesięczna? Dodam, że zakład zatrudnia około 300 pracowników.

Zwolnienie z przyczyn nie dotyczących pracownika

Zatrudnienie na czas nieokreślony 5 lat u danego pracodawcy. 28 czerwca 2004 r. otrzymałem wypowiedzenie umowy o pracę. W dniu 30 września 2004 r. umowa uległa rozwiązaniu. Czy przysługuje mi odprawa z tego tytułu i w jakiej wysokości? Pracodawca jako powód w wypowiedzeniu podał przyczynę ekonomiczną. Proszę o podanie podstaw prawnych.

Strona: 1


Artykuły

Strona: 1


Prawo do odprawy w razie wypowiedzenia zmieniającego

W artykule omówiono prawo pracownika do odprawy z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w sytuacji, gdy pracodawca dokonuje wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy na podstawie art. 42 K.p.

Prawo do odprawy a art. 231 § 4 K.p.

W artykule omówiono problemy związane z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracownika za 7 dniowym uprzedzeniem, zgodnie z art. 231 § 4 K.p. w aspekcie ewentualnego prawa do odprawy z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika.

Ustawa o zwolnieniach „grupowych”

W artykule omówiono podstawowe założenia ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, zwracając szczególnie uwagę na zasadnicze różnice pomiędzy nową ustawą a jej poprzedniczką z 1989 r.


Strona: 1

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »

0.011472940444946 sek.