Oddelegowanie pracownika do innej pracy a wynagrodzenie

• Autor: Hanna Żurowska

Zostałam oddelegowana do pracy w innej komórce z zachowaniem dotychczasowych obowiązków, które muszę wykonać w określonym terminie. W związku z tym wykonuję pracę na dwóch etatach (dwóch stanowiskach), a otrzymuję wynagrodzenie za jedno stanowisko. Tak jest już od 5 miesięcy. Czy w takiej sytuacji pracownikowi należy się dodatkowe wynagrodzenie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość czasowego oddelegowania pracownika do pracy innej niż ustalona w umowie o pracę. Pracodawca może to jednak zrobić tylko po łącznym spełnieniu określonych warunków wymienionych w art. 42 § 4 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Zgodnie z ww. artykułem pracodawca, w przypadkach uzasadnionych jego potrzebami, ma możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy, niż przewidziana w umowie o pracę, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w danym roku kalendarzowym, pod warunkiem że nie spowoduje to obniżenia wynagrodzenia oraz odpowiada kwalifikacjom pracownika.

W takim przypadku nie jest wymagane dokonanie wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy lub płacy. Nie powoduje to również zmiany dotychczasowej umowy o pracę pracownika. Takie czasowe oddelegowanie pracownika do innej pracy jest po prostu poleceniem służbowym pracodawcy.

Kodeks pracy nie określa, co można rozumieć przez „uzasadnione potrzeby pracodawcy”. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że „uzasadnione potrzeby pracodawcy” oznaczają uzasadnione potrzeby zakładu pracy jako całości, a nie tylko komórki organizacyjnej, do pracy w której został skierowany pracownik.

Jeżeli zaś pracodawca ma zamiar nadal zatrudniać pracownika przy pracy innej niż ustalona w umowie o pracę, wówczas powinien zastosować instytucję wypowiedzenia zmieniającego.

Z treści Pani pytania wynika, że okres 3 miesięcy minął, więc trudno uznać taki stan jako oddelegowanie do innej pracy. Pracodawca powinien w takiej sytuacji dać Pani wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy, gdyż zmienił się Pani zakres obowiązków oraz prawdopodobnie miejsce pracy (inny wydział, komórka). Postępowanie pracodawcy nie jest prawidłowe.

Myślę, że najlepiej byłoby umówić się na spotkanie z pracodawcą i przedstawić swoją sytuację.

Może udałoby się załatwić sprawę ugodowo, a konkretnie może udałoby się wynegocjować większe wynagrodzenie.

W przeciwnym wypadku może się Pani domagać odszkodowania na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy. Jednak jeżeli chce Pani dalej pracować w tej firmie, to załatwienie sprawy ugodowo jest najlepszym rozwiązaniem.

Generalnie każda zmiana postanowień umowy o pracę odbywająca się wbrew woli pracownika wymaga wypowiedzenia warunków pracy lub płacy (wypowiedzenie zmieniające). Wówczas może Pani zgodzić się na nowe warunki bądź nie, ale wtedy umowa o pracę się rozwiązuje.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »