Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Urlop dla zatrudnionego na 1/8 etatu

Autor: Marta Handzlik

Zatrudniam pracownika na 1/8 etatu. Pracownik pracuje tylko jeden dzień w tygodniu przez 5 godzin. Ile należy się urlopu dla zatrudnionego na 1/8 etatu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Urlop dla zatrudnionego na 1/8 etatu

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego na 1/8 etatu

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 153 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym następującym po roku, w którym podjął pierwszą pracę.

Wymiar urlopu wynosi:

1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego również pracownikom zatrudnionym na część etatu ma zastosowanie zasada, że urlopu udziela się pracownikowi na dni pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w tym dniu.

Rozliczenie urlopu w godzinach

Jeśli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy urlopu udziela się w dniach, lecz rozlicza się ten urlop w godzinach. Przy udzielaniu urlopu obowiązuje zasada, że 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Pracownikowi zatrudnionemu przez cały rok na 1/8 etatu przysługuje za ten okres 20 lub 26 dni razy 1/8 co daje odpowiednio (po zaokrągleniu do pełnych dni) 3 lub 4 dni urlopu, z tym że dla niego urlop wyliczany jest w godzinach, czyli de facto 3 lub 4 dni razy 8 godzin daje 24 lub 32 godziny.

Skoro pracownik pracuje jeden dzień w tygodniu po 5 h to będzie miał de facto 4 lub 5 dni urlopu w zależności od stażu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info