Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy po macierzyńskim a ryzyko zwolnienia

Jestem po urlopie macierzyńskim i kończy mi się urlop wypoczynkowy. Za kilka dni mam wrócić do pracy. Złożyłam wniosek o zmniejszenie wymiaru etatu do 90%. Mimo tego pracodawca zachowuje się, jakby chciał mnie zwolnić. Czy może to zrobić? Podczas mojego urlopu zwolniono dyscyplinarnie mego podwładnego za oszustwo handlowca. Czy to może być pretekst do zwolnienia mnie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy po macierzyńskim a ryzyko zwolnienia

Wystąpienie przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu pracy

Zgodnie z art. 1867 Kodeksu pracy (K.p.): „Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika”.

W związku ze złożeniem takiego wniosku, stosownie do przepisów art. 1868 K.p. – pracownik zostaje objęty ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Ochrona ta rozciąga się na okres od dnia złożenia wniosku do dnia powrotu do pracy w pełnym wymiarze, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Zakaz rozwiązania umowy o pracę wynikający z art. 186[1] K.p. nie dotyczy sytuacji, gdy pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego złożył pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż 1/2 etatu w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego (art. 186[7] K.p.). W takiej sytuacji pracodawca ma prawo rozwiązać umowę (w trybie art. 52 lub art. 53 K.p.).

Wystąpienie przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu pracy skutkuje objęciem go ochroną przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy o pracę, nie chroni przed zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Zgodnie z przepisem art. 1868 Kodeksu pracy nie jest dopuszczalne rozwiązanie umowy o pracę pracownika chronionego w jego trybie za wypowiedzeniem złożonym przez pracodawcę z przyczyn dotyczących pracownika.

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Umowa o pracę może zostać przez pracodawcę rozwiązana w trybie art. 52 Kodeksu pracy, a więc bez wypowiedzenia, z winy pracownika, np. w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika jego podstawowych obowiązków.

Z opisu wynika, iż była Pani na macierzyńskim i rodzicielskim, nie pracowała Pani więc rok. Trudno tu powiedzieć o zawinionej przez Panią przyczynie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

Od dnia złożenia wniosku jest Pani chroniona przed wypowiedzeniem. Umowa o pracę może zostać rozwiązana w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi chronionemu na podstawie przepisów art. 1868 K.p. jest dopuszczalne także w przypadku zwolnień indywidualnych, dotyczących choćby jednego pracownika, gdzie wyłączną przyczyną rozwiązania umowy o pracę jest przyczyna niedotycząca pracownika, stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 i 2 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »