Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynagrodzenie za wakacje nauczyciela zależne od wymiaru etatu

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-02-01

Jestem nauczycielem dyplomowanym języka polskiego z uprawnieniami do pracy w bibliotece. Pracuję od ośmiu lat w tej samej szkole. Przez pięć lat miałam czasowe umowy (do końca sierpnia lub na zastępstwo do czerwca). Trzy lata temu, z końcem sierpnia dyrektor podpisał ze mną umowę na czas nieokreślony na połowę etatu w bibliotece. Od dwóch lat przygotowywane są porozumienia zmieniające tę umowę o pracę i w ten sposób przejmuję obowiązki nieobecnych od 1 września do 30 czerwca nauczycieli (w bieżącym roku pracowałam w bibliotece w wym. 30/30). W czasie wakacji pobieram pensję urlopową za pół etatu. Rozumiem, że nie należy mi się ekwiwalent za dodatkowe pół etatu, bo moja umowa nie ulega rozwiązaniu. Czy w związku z tym, że przez 10 miesięcy pracowałam na pełny etat, moje warunki urlopowe są takie same, jakbym pracowała na pół etatu, tzn. wynagrodzenie urlopowe w okresie wakacji za pół etatu i brak dodatkowych godzin urlopu do wykorzystania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.) – w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela uwzględnia się:

1) wynagrodzenie zasadnicze,

2) dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,

3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

4) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,

5) odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,

6) wynagrodzenie za pracę w święto,

7) dodatek za uciążliwość pracy,

8) jednorazowy dodatek uzupełniający.

Składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Zasadą jest, że wynagrodzenie za urlop nauczyciel otrzymuje takie, jakie by otrzymał, gdyby w czasie trwania urlopu pracował. A więc wynagrodzenie to jest zależne od wymiaru etatu.

To, że przez cały okres zajęć pracuje Pani w pełnym wymiarze czasu pracy, nie oznacza, że w okresie urlopu ma Pani prawo do wynagrodzenia za pełny urlop, bowiem gdyby Pani nie pracowała – otrzymywałaby Pani połowę pensji. Jednak ma Pani prawo do urlopu w pełnym wymiarze, gdyż w placówkach feryjnych urlop nie zależy od wymiaru etatu.

Jednocześnie z tytułu tego, że tuż po zakończeniu zajęć zmienia się Pani wymiar zatrudnienia, nie ma Pani roszczeń o wypłatę ekwiwalentu, bowiem nie dochodzi do rozwiązania umowy.

W mojej opinii jedyna nieprawidłowością jest to, że uzupełnianie etatu – bo tym owe aneksy w rzeczywistości są – jest Pani przydzielane jedynie na czas zajęć dydaktycznych. Tutaj widziałabym pole do dochodzenia ewentualnych roszczeń poprzez wskazanie, że takie działanie jest w pewnym sensie naruszeniem przepisów.

Niemniej kwestia urlopu jest jasna: skoro zatrudniona jest Pani na część etatu w chwili urlopu – nie ma Pani roszczeń o pozostałe wynagrodzenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »