Zwolnienie z pracy a prawo do trzynastki

• Autor: Dorota Kriger

Zostałam zwolniona z pracy tydzień temu z art. 32 za 3-miesięcznym wypowiedzeniem z powodu utraty zaufania przez pracodawcę. Umowę miałam na czas nieokreślony, pracowałam tam 4 lata, a firma zatrudnia ponad 20 pracowników. Czy należy mi się premia, tzw. trzynastka czy – jak u nas mówią – premia roczna za rok 2010?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Zwolnienie z pracy a prawo do trzynastki

Kiedy pracownikowi przysługuje trzynastka?

Wynagrodzenie roczne za rok ubiegły, czyli tzw. trzynastka, przysługuje pracownikowi, który przepracował u danego pracodawcy cały rok kalendarzowy (art. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej – Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.). Rozwiązanie umowy o pracę w roku kolejnym, czyli po okresie, za który wynagrodzenie przysługuje, nie ma wpływu na prawo do tego wynagrodzenia.

W jakich sytuacjach pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia rocznego?

Ustawa w art. 3 przewiduje, w jakich sytuacjach pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia rocznego. Wśród tych przypadków jest wymieniony przypadek rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Ten przypadek jednak nie dotyczy Pani, gdyż do rozwiązania umowy nie doszło w roku 2010, lecz dopiero dojdzie w roku 2011, ponadto umowa zostanie rozwiązana z zastosowaniem okresu wypowiedzenia.

Pragnę jednak zwrócić uwagę, że nie tylko rozwiązanie umowy może skutkować brakiem prawa do wynagrodzenia rocznego. Zgodnie z przywołanym art. 3 ustawy pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia rocznego także w razie:

  1. nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni,
  2. stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości,
  3. wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby,

Sytuacje te mogą mieć wpływ na brak prawa do trzynastki, jeśli wystąpiły w roku 2010, gdyż to za ten rok będzie wypłacone wynagrodzenie roczne.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »