Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie z pracy a prawo do trzynastki

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-02-08

Zostałam zwolniona z pracy tydzień temu z art. 32 za 3-miesięcznym wypowiedzeniem z powodu utraty zaufania przez pracodawcę. Umowę miałam na czas nieokreślony, pracowałam tam 4 lata, a firma zatrudnia ponad 20 pracowników. Czy należy mi się premia, tzw. trzynastka czy – jak u nas mówią – premia roczna za rok 2010?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wynagrodzenie roczne za rok ubiegły, czyli tzw. trzynastka, przysługuje pracownikowi, który przepracował u danego pracodawcy cały rok kalendarzowy (art. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej – Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.). Rozwiązanie umowy o pracę w roku kolejnym, czyli po okresie, za który wynagrodzenie przysługuje, nie ma wpływu na prawo do tego wynagrodzenia.

Ustawa w art. 3 przewiduje, w jakich sytuacjach pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia rocznego. Wśród tych przypadków jest wymieniony przypadek rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Ten przypadek jednak nie dotyczy Pani, gdyż do rozwiązania umowy nie doszło w roku 2010, lecz dopiero dojdzie w roku 2011, ponadto umowa zostanie rozwiązana z zastosowaniem okresu wypowiedzenia.

Pragnę jednak zwrócić uwagę, że nie tylko rozwiązanie umowy może skutkować brakiem prawa do wynagrodzenia rocznego. Zgodnie z przywołanym art. 3 ustawy pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia rocznego także w razie:

  1. nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni,
  2. stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości,
  3. wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby,

Sytuacje te mogą mieć wpływ na brak prawa do trzynastki, jeśli wystąpiły w roku 2010, gdyż to za ten rok będzie wypłacone wynagrodzenie roczne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Podstawa wynagrodzenia chorobowego a wysokość „trzynastki”

Czy ustalając podstawę wynagrodzenia chorobowego, należy uzupełnić wypłaconą trzynastkę? W 2010 r. pracownik powinien przepracować 253 dni, przepracował 240...

 

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem...

 

Czy premia uznaniowa może stanowić stały składnik wynagrodzenia?

Kilka lat temu otrzymałem aneks do umowy o pracę zmieniający mi wynagrodzenie zasadnicze na proporcje: 80% wynagrodzenia zasadniczego oraz 20% premii uznaniowej:...

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Zasady wypłacania nagrody jubileuszowej

Pracownik po 44 latach pracy rozwiązał umowę o pracę i przeszedł na emeryturę. Po miesiącu został ponownie przyjęty do naszej firmy na umowę...

 

Ubieganie się o wypłatę pieniędzy za pracę w soboty

Od początku 2014 r. do kwietnia 2018 byłem zatrudniony w firmie jako kierowca kat. B na cały etat z najniższym wynagrodzeniem. Przez cały ten...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »