Uzyskanie kopii umowy od pracodawcy

Niedługo kończy mi się umowa o pracę. Miałem też podpisaną umowę o zakazie konkurencji. Niestety nie mam jej kopii, a chciałbym wiedzieć, jak brzmiała ta umowa. I tu pojawia się problem – pracodawca nie chce mi jej pokazać. Co mam zrobić, aby uzyskać kopię umowy od pracodawcy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Uzyskanie kopii umowy od pracodawcy

Czy pracodawca może odmówić wydania kopii umowy?

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych – art. 32 ust. 1 pkt 3 – każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się informacje jej dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych.

Na tej podstawie może Pan żądać od pracodawcy wykazu dokumentów znajdujących się w Pana aktach osobowych, a w razie odmowy, czy bezczynności, należy złożyć skargę do GIODO.

Tego rodzaju zachowanie stanowi o wykonaniu prawa określonego w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy i odpowiadającego temu prawu obowiązku administratora przewidzianego w art. 29 ust. 1.

Przepisy Kodeksu pracy, ani też przepisy wykonawcze, nie zawierają regulacji dotyczącej udostępnienia danych osobowych, a art. 2211 K.p. odsyła wprost do ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, do kompetencji GIODO należy wydawanie decyzji m.in. w przedmiocie udostępnienia danych osobowych.

Jeśli więc pracodawca nie udostępni wypisu z akt – listy dokumentów jakie się tam znajdują – jest to podstawą do skargi do GIODO.

Udostępnianie danych na życzenie pracownika

Pracodawca nie musi udostępniać ksero dokumentów, ale dane jakie ma zgromadzone. Jeśli jest tam umowa o zakazie konkurencji – to kwestia udostępnienia jej odpisu może być podstawą do sprawy sądowej przed sądem pracy.

Zgodnie z umową o zakazie konkurencji pracodawca musi wypłacać pracownikowi min. 25% wynagrodzenia miesięcznie jako odszkodowanie za niepodejmowanie działalności konkurencyjnej.

Jeśli nie otrzyma Pan takiego odszkodowania, przestaje Pana obowiązywać zakaz konkurencji. Zgodnie z art. 1011 § 2 Kodeksu pracy:

„Zakaz konkurencji, o którym mowa w § 1, przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.”

W wyroku Sądu Najwyższego (wyrok z 27 lutego 2013 r., II PK 176/12) zostało powiedziane, iż pracodawca nie płaci odszkodowania za zakaz konkurencji, umowa przestaje obowiązywać pracownika, ale nie pracodawcę – zatem może on podjąć działalność konkurencyjną wobec pracodawcy (i wówczas traci prawo do domagania się odszkodowania). Pracownik może jednak, według swojego wyboru, nadal powstrzymywać się od prowadzenia działalności konkurencyjnej, zachowując w ten sposób roszczenie o odszkodowanie od pracodawcy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »