Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uzyskanie kopii umowy od pracodawcy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-10-12

Niedługo kończy mi się umowa o pracę. Miałem też podpisaną umowę o zakazie konkurencji. Niestety nie mam jej kopii, a chciałbym wiedzieć, jak brzmiała ta umowa. I tu pojawia się problem – pracodawca nie chce mi jej pokazać. Co mam zrobić, aby uzyskać kopię umowy od pracodawcy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych – art. 32 ust. 1 pkt 3 – każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się informacje jej dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych.

Na tej podstawie może Pan żądać od pracodawcy wykazu dokumentów znajdujących się w Pana aktach osobowych, a w razie odmowy, czy bezczynności, należy złożyć skargę do GIODO.

Tego rodzaju zachowanie stanowi o wykonaniu prawa określonego w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy i odpowiadającego temu prawu obowiązku administratora przewidzianego w art. 29 ust. 1.

Przepisy Kodeksu pracy, ani też przepisy wykonawcze, nie zawierają regulacji dotyczącej udostępnienia danych osobowych, a art. 2211 K.p. odsyła wprost do ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, do kompetencji GIODO należy wydawanie decyzji m.in. w przedmiocie udostępnienia danych osobowych.

Jeśli więc pracodawca nie udostępni wypisu z akt – listy dokumentów jakie się tam znajdują – jest to podstawą do skargi do GIODO. Pracodawca nie musi udostępniać ksero dokumentów, ale dane jakie ma zgromadzone. Jeśli jest tam umowa o zakazie konkurencji – to kwestia udostępnienia jej odpisu może być podstawą do sprawy sądowej przed sądem pracy.

Zgodnie z umową o zakazie konkurencji pracodawca musi wypłacać pracownikowi min. 25% wynagrodzenia miesięcznie jako odszkodowanie za niepodejmowanie działalności konkurencyjnej.

Jeśli nie otrzyma Pan takiego odszkodowania, przestaje Pana obowiązywać zakaz konkurencji. Zgodnie z art. 1011 § 2 Kodeksu pracy:

„Zakaz konkurencji, o którym mowa w § 1, przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.”

W wyroku Sądu Najwyższego (wyrok z 27 lutego 2013 r., II PK 176/12) zostało powiedziane, iż pracodawca nie płaci odszkodowania za zakaz konkurencji, umowa przestaje obowiązywać pracownika, ale nie pracodawcę – zatem może on podjąć działalność konkurencyjną wobec pracodawcy (i wówczas traci prawo do domagania się odszkodowania). Pracownik może jednak, według swojego wyboru, nadal powstrzymywać się od prowadzenia działalności konkurencyjnej, zachowując w ten sposób roszczenie o odszkodowanie od pracodawcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »

porady prawnicze eporady24.pl

prawo spadkowe spadek.info

prawo budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika online odpowiedziprawne.pl

porady mieszkaniowe online prawo-mieszkaniowe.info

podział majątku rozwodowy.pl

poduszki dekoracyjne