Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uzyskanie kopii umowy od pracodawcy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-10-12

Niedługo kończy mi się umowa o pracę. Miałem też podpisaną umowę o zakazie konkurencji. Niestety nie mam jej kopii, a chciałbym wiedzieć, jak brzmiała ta umowa. I tu pojawia się problem – pracodawca nie chce mi jej pokazać. Co mam zrobić, aby uzyskać kopię umowy od pracodawcy?

»Wybrane opinie klientów

Szybka i profesjonalna usługa. Będziemy w przyszłości korzystać z Państwa pomocy.
Stowarzyszenie Wkra
Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych – art. 32 ust. 1 pkt 3 – każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się informacje jej dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Na tej podstawie może Pan żądać od pracodawcy wykazu dokumentów znajdujących się w Pana aktach osobowych, a w razie odmowy, czy bezczynności, należy złożyć skargę do GIODO.

Tego rodzaju zachowanie stanowi o wykonaniu prawa określonego w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy i odpowiadającego temu prawu obowiązku administratora przewidzianego w art. 29 ust. 1.

Przepisy Kodeksu pracy, ani też przepisy wykonawcze, nie zawierają regulacji dotyczącej udostępnienia danych osobowych, a art. 2211 K.p. odsyła wprost do ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, do kompetencji GIODO należy wydawanie decyzji m.in. w przedmiocie udostępnienia danych osobowych.

Jeśli więc pracodawca nie udostępni wypisu z akt – listy dokumentów jakie się tam znajdują – jest to podstawą do skargi do GIODO. Pracodawca nie musi udostępniać ksero dokumentów, ale dane jakie ma zgromadzone. Jeśli jest tam umowa o zakazie konkurencji – to kwestia udostępnienia jej odpisu może być podstawą do sprawy sądowej przed sądem pracy.

Zgodnie z umową o zakazie konkurencji pracodawca musi wypłacać pracownikowi min. 25% wynagrodzenia miesięcznie jako odszkodowanie za niepodejmowanie działalności konkurencyjnej.

Jeśli nie otrzyma Pan takiego odszkodowania, przestaje Pana obowiązywać zakaz konkurencji. Zgodnie z art. 1011 § 2 Kodeksu pracy:

„Zakaz konkurencji, o którym mowa w § 1, przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.”

W wyroku Sądu Najwyższego (wyrok z 27 lutego 2013 r., II PK 176/12) zostało powiedziane, iż pracodawca nie płaci odszkodowania za zakaz konkurencji, umowa przestaje obowiązywać pracownika, ale nie pracodawcę – zatem może on podjąć działalność konkurencyjną wobec pracodawcy (i wówczas traci prawo do domagania się odszkodowania). Pracownik może jednak, według swojego wyboru, nadal powstrzymywać się od prowadzenia działalności konkurencyjnej, zachowując w ten sposób roszczenie o odszkodowanie od pracodawcy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Problem z naliczeniem wartości kapitału początkowego

Staram się o obliczenie wartości kapitału początkowego, jednak ZUS nie chce uwzględnić jednego z moich miejsc pracy, ponieważ jak to argumentuje: „brak w...

Jak bronić się przed przeniesieniem ze szkoły do zerówki?

Pracuję 24 lata na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Obecnie dyrektor szkoły planuje przenieść mnie do „zerówki”. Nie wyrażam na to...

Zmiana dyrektora szkoły podstawowej

Od września obejmę stanowisko dyrektora w szkole podstawowej. Obecna pani dyrektor jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej zatrudnionym na podstawie...

Chcę odejść z pracy i otrzymać odprawę

Niebawem nastąpi likwidacja mojego stanowiska pracy. Jestem w wieku chronionym. Chcę odejść z pracy i otrzymać odprawę. Pracodawca chce...

Badania lekarskie dla pracowników korzystających z samochodów

Jakie obowiązują badania lekarskie dla pracowników korzystających z samochodów służbowych oraz z samochodów prywatnych do celów służbowych?...

Kwalifikacje do prowadzenia przedmiotów zawodowych w technikum

Ukończyłam studia podyplomowe „marketing i public relation w internecie” i chciałabym uczyć przedmiotów zawodowych w technikum...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »