Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiłek macierzyński a dodatek komputerowy i premia

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-01-27

Pracuję na umowę na czas nieokreślony. Aktualnie jestem na zasiłku macierzyńskim. W umowie o pracę mam zapis, że moje wynagrodzenie to podstawa plus dodatek komputerowy i premia. ZUS skierował pytanie do mojego pracodawcy, czy należy mi się dodatek i premia. Pracodawca odpisał, że zgodnie z regulaminem nie przysługują mi te świadczenia. Nie rozumiem dlaczego, przecież w umowie mam to napisane. Czy pracodawca postąpił zgodnie z prawem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie, wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Przez pojęcie wynagrodzenia, zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.) należy rozumieć przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe oraz chorobowe.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, jeżeli postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagradzaniu nie przewidują zmniejszania ich za okres pobierania zasiłku.

Warto pamiętać, że nie dotyczy to składników wynagrodzenia, które w ogóle nie przysługują w czasie niezdolności do pracy z powodu choroby, np. wynagrodzenie zasadnicze, stała premia regulaminowa.

Może tu natomiast chodzić o nagrody (premie) o charakterze uznaniowym, jak również o dodatki do wynagrodzenia, które przysługują pracownikowi również w okresie niezdolności do pracy.

Intencją tej regulacji jest bowiem wykluczenie sytuacji, w której premia (nagroda) lub dodatek przysługujące bez zmniejszania ich za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim byłyby uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych. A zatem chodzi więc o uniknięcie „odtworzenia” tych świadczeń w wynagrodzeniu chorobowym.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 11 maja 2005 r., III UK 33/05 (OSNP 2005/23/382): „do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wlicza się tylko te składniki wynagrodzenia, co do których z przepisów układów zbiorowych lub innych aktów normatywnych dotyczących wynagradzania wynika, że podlegają one zmniejszeniu lub zawieszeniu w okresie pobierania przez pracownika zasiłku chorobowego”.

Pracodawca zgodnie z przepisami uznał, że ani premia, ani dodatek do podstawy wynagrodzenia chorobowego nie wchodzą, jeśli z przepisu regulaminu wynika, że świadczenia te nie są pomniejszane za okres choroby. Umowa o pracę ma w tym przypadku jedynie wartość informacyjną, a doprecyzowanie zasad przyznawania dodatku czy premii wynika z regulaminu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki