Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy z powodu mobbingu

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-10-28

Mam umowę na czas nieokreślony. Od roku byłam na zasiłku chorobowym, teraz rehabilitacyjnym z powodu depresji (mobbing w pracy). Zdecydowałam się podać pracodawcę o odszkodowanie i jednocześnie wypowiedzieć umowę o pracę. Czy mogę wypowiedzieć umowę o pracę w trybie ustawowym (3-miesięcznym) z podaniem art. 943 § 4 Kodeksu pracy i czy muszę uzasadniać podanie tego artykułu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Rozwiązanie umowy z powodu mobbingu

Uraz na zdrowiu spowodowany mobbingiem w pracy

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 943 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę z powodu mobbingu

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Komentowany artykuł w § 4 wskazuje mobbing jako uzasadnioną przyczynę rozwiązania przez pracownika stosunku pracy. Przepis ten nie określa sposobu rozwiązania, co w połączeniu z art. 30 § 1 K.p. przewidującym dwa tryby jednostronnego rozwiązania umowy o pracę: za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia, daje podstawę, by przyjąć, że oba te sposoby mają zastosowanie do rozwiązania umowy z powodu mobbingu.

Ponieważ mobbing jest kwalifikowanym deliktem prawa pracy, będzie on spełniał przesłankę, jaką jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika. Ważne jest przy tym sposobie rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, że stosowne oświadczenie pracownik może złożyć najpóźniej w ciągu miesiąca od ustania stosowania mobbingu.

Podsumowując – jeśli zdecyduje się Pani na rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem z powodu mobbingu to musi Pani podać przyczynę jego rozwiązania, którą w tym przypadku jest mobbing. Jednakże przepisy mówią o podaniu przyczyny, a nie o uzasadnianiu rozwiązania stosunku pracy. Wskazanie więc przepisu komentowanego w mojej opinii jest wystarczające.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »